Atnaujinta: 2021 vasario 18

Utenos socialinės globos namuose yra paskirtos ir veikia šios komisijos bei darbo grupės:

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Sudėtis:
Komisijos pirmininkas: Algimantas Zabarskas, inžinierius;
Nariai: Aidas Putinauskas, elektrikas; Andrius Guzelis, kineziterapeutas; Renata Rožienė, socialinė darbuotoja;

 

Viešųjų pirkimų komisija. Komisijos nariai:
Komisijos pirmininkas – Nerijus Zabolevičius, socialinis darbuotojas;
Komisijos nariai:
Marina Žiezdrienė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Jolita Adomavičienė, dietistė, komisijos sekretorė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja;
Lidija Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė;


Komisija, vykdanti funkcijas, nurodytas socialinės globos namų nesavarankiškų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų vertybių saugojimo ir naudojimo tvarkoje. Sudėtis (nuo 2012-09-10):
Komisijos pirmininkas: Lidija Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė;
Nariai: Jurgita Ramanauskaitė-Žilinskienė, ergoterapeutė;
Ričardas Sargūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


2011-10-27 Utenos socialinės globos namų direktoriaus įsakymas "Dėl metinės inventorizacijos" komisijų sudarymo (Atsisiųsti)

2012 02-20 Utenos socialinės globos namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija "Gaunamos labdaros priėmimui ir įvertinimui". Sudėtis:
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Lidija Petrauskaitė – vyresnioji buhalterė;
Marina Žiezdrienė – vyriausiojo buhalterio pavaduotoja;
Lina Guzelienė – vyriausioji slaugytoja;
Genė Jurgelevičienė – socialinio darbuotojo padėjėja.

Utenos socialinės globos namų vidaus medicininis auditas

Auditorius – Vilma Bikerienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui.

Komisija vykdanti funkcijas pagal Utenos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarką
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Aida Kaušylienė;
Lina Guzelienė;
Audronė Daujotienė;
Kristina Zabolevičienė;
Aušra Aleknavičienė;
Jolita Adomavičienė.

Utenos socialinės globos namų Etikos komisija

Komisijos pirmininkas Audronė Daujotienė - juristė.

Utenos socialinės globos namų taryba:

Pirmininkas: P.V. Daugėlienė
Nariai : L. Verbickas
           S. Vilkas
           V. Prokofjovas
           E. Beliačicas
           A. Bričkovskij
           A. Guzelis
           D. Vasiliūnas
           M. Šmergelienė
           A. Popovienė
           R. Mieželis

 Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės komisija:
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Jurgita Varanėckienė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja;
Jolita Adomavičienė, dietistė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja;
Dainius Vasiliūnas, personalo vadovas.

 

Svetainėje lankosi 9 svečiai ir nėra prisijungusių narių