Naujiena

Today is:

Saturday, 25 March 2023
ISO kokybės sertifikatas

Įvertinkite mūsų paslaugas

1,2 proc. parama
Newsletter
Laukiame savanorių

Utenos socialinės globos namams suteikta Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) akreditacija.
Informaciją apie savanoriškos veiklos reikalavimus ir naudą rasite puslapyje www.jrd.lt

Last Updated: 18 February 2019

 

Lietuvos Pop muzikos žvaigždžių koncertas
2018-12-31
2018 metų gruodžio mėn. 27d. Utenos socialinės globos namuose vyko šventinis koncertas „Lietuvos Pop muzikos žvaigždės“. Šio renginio dalyviai buvo socialinės globos namų gyventojai. Koncerte linksmą ir nuotaikingą programą atliko Rytis Cicinas (V.Baronas), Liveta ir Petras Kazlauskai (Aušra Žilinskaitė, Vytautas Rastenis), Violeta ir Vilius Tarasovai (Rita Burbaitė, Arvydas Kriaučionis), Romas Dambrauskas (Viktoras Valikonis), Edmundas Kučinskas (Orinta Butkutė), Andrius Mamontovas (Tadas Švelnys). Renginyje visi liko sužavėti ir apstulbę puikia gyventojų vaidyba.
O po koncerto aplankė labai visų lauktas svečias - Kalėdų senelis, nešinas dovanų maišu. Kas už eilėraštį, kas už šventinį palinkėjimą, o kas ir už nuoširdų Kalėdų laukimą - visi buvo senelio apdovanoti.
Be Kalėdinių dovanų visus metus aktyvumu bei iniciatyvumu pasižymėję gyventojai direktoriaus buvo apdovanoti šventinėmis padėkomis.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030

Šventinė konditerija
2018-12-27
Kaip ir kasmet, paskutiniu, šventiniu akcentu tampa kūčiukų ir kalėdinių sausainių gaminimas. Visiems dalyvaujantiems tai ne eilinis maisto ruošos susibūrimas, tai greičiau ritualas. Neskubėdami, be pykčių ir priekaištų vieni kitiems, minkome, kočiojame. Mūsų „konditerių“ rankose, tešlos gumulėliai įgauna įvairiausias formas, nuo tradicinių apvalainų iki tik pačiam autoriui suprantamų raitūzų. Kai visos šios grožybės pašaunamos į orkaites, sėdame prie stalo. Degant žvakėms trumpai prisiminėme praėjusių metų keliones, nuveiktus darbus. Bet netrukus kūčiukai su sausainiais nugulė stalus. Kava, arbata, saldėsiai, Juokai, kalbos, šurmulys. Šventinė nuotaika bent porai valandų buvo jaukiai įsitaisiusi pas mus.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030


Kalėdinis sveikinimas
2018-12-22


Šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ vaikų grupės pasirodymas
2018-12-19
2018-12-18d. Utenos socialinės globos namus aplankė jaunieji šokėjai ir dainorėliai iš garsaus Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“. Ansamblio vadovė ir vyriausioji choreografė - Roberta Macelienė, vokalinės grupės vadovė - Onutė Aleknavičienė. Jaunieji šokėjai ir dainininkai dovanojo gražiausius šokius ir dainas mūsų globos namų gyventojams. Ansamblio dalyviai atvyko ne tuščiomis, su savo gamintomis dovanėlėmis. Vaikai besirengdami į socialinės globos namus rašė sveikinimus, piešė piešinius, karpė karpinius, gamino angelus ir kitokius suvenyrus, kuriuos padovanojo mūsų globos namų gyventojams. Gyventojai liko sužavėti nuostabiu pasirodymu ir vaikų dovanėlėmis.

 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2828
 • 2929
 • 3030
 • 3131


Rekolekcijos globos namuose
2018-12-19
Kaip ir kiekvienais metais, prieš Kalėdų šventes, globos namų gyventojus lanko  Dievo apvaizdos parapijos kunigai. Tądien  atnešdami adventinio susikaupimo ir džiugaus Kalėdų laukimo dvasią į pavargusias  globos namų gyventojų širdis.
Šv. Mišias globos namų koplyčioje aukojo Dievo apvaizdos parapijos klebonas Remigijus Kavaliauskas. Turėjome ir svečią iš Leliūnų - Šv. Juozapo parapijos kleboną Stasį Tamulionį.
Šiuos metus puošė graži kunigo Povilo Svirskio šventė. Tai gražus 70-ties metų kunigystės jubiliejus. Nuoširdžiai sveikiname kunigą Povilą, kuris kas sekmadienį skuba į mūsų globos namų koplytėlę nešdamas Dievo žodį ir ramybę globos namų gyventojams. Tikime, kad dievas pašaukęs kunigą Povilą eiti kunigystės keliu, suteiks savo pašauktajam  stiprios sveikatos.
Ir vėl laukiame Kūčių vakarienės, kada kunigui palaiminus stalą dalinsimės plotkele ir kartu valgysime Kūčių vakarienę.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404


Šventiniai rūpesčiai
2018-12-14
Artėjant šventėms gerokai pagausėja rūpesčių ir darbo, tačiau visa tai vyksta su pakilia nuotaika. Nereikia papildomų prašymų, nurodymų, visi nori dalyvauti, prisidėti puošiant namus, aplinką.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010


Koncertas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai
2018-12-10


Būkime ir džiaugsmas, būkime ramybė,
Neškime į žmogų gėrį spinduliais.
Tegu vaiko akys, ugnele sužibę,
Šiltą ranką radę į namus pareis.
 
Į kiekvieną kančią iš arti pažvelkim,
Būkime paguoda ir akių šviesa.
Eikime prie skausmo, prie vienatvės eikim -
Te negęsta saulė mūsų širdyse.
 
Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena visame pasaulyje  minima Gruodžio 3-iąją , nuo 1992 m. kada  paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos.
Šiemet neįgaliųjų dieną pažymėjome kartu su grupe "DU KAUBOJAI". Šokių, dainų, smagių akimirkų tikrai netrūko...

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515


Bibliotekos dirbtuvėlėje jau suskambo kalėdiniai varpeliai
2018-12-07
Artėjant metų pabaigai, tradiciškai susiburiam į bibliotekoje vykstančias menines dirbtuvėles, kurių metu gaminame mažus, bet šiltus darbelius savo brangiems žmonėms. Smagu, kad gyventojai ateina pilni idėjų ir nusiteikę kūrybiškai. Šį kartą sugalvojome papuošti savo korpusus meniškais Kalėdiniais sveikinimų stendais. Taip pat sukūrėme gausybę atvirukų, bei kalėdinių varpelių.
Kiekvienas mūsų susibūrimas turi teigimą emocinį užtaisą, po kurio dalyviai skirstosi lydimi gražaus pasibuvimo džiaugsmo, gavę gerų emocijų bei vieni kitiems linkėdami Advento ramybės ir artėjančių šv. Kalėdų stebuklų išsipildymo. O mūsų širdelėse tuomet apsigyvena ramybė, šiluma ir jaukumas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222


Šventė
2018-12-04
Dalyvavome neįgaliųjų dienos minėjime, kuris vyko Utenos kultūros centre. Dalis mūsų pasinėrė į koncertinę programą, kiti gi rankdarbių mugėje savais gaminėliais prekiavo.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606

Vardan tos Lietuvos
2018-12-03
Lapkričio 28 d. puiki šventinė nuotaika papuošė mūsų salę. Tądien buvo kitokia diena – sklidina meilės Lietuvai, kupina pagarbos jos praeičiai, pilna vienybės ir bendrystės jausmo.
Tradicinėje literatūrinėje – muzikinėje „Poezijos rudenėlio“ šventėje, skirtoje atkurtos mūsų valstybės šimtmečio baigiamajam minėjimui „Vardan tos Lietuvos“, gražiausiomis eilėmis ir dainomis sveikinome Lietuvą. Šiais metais Lietuvos vardą ypač garsino mūsų poetai: Irena Marija Kliučinskaitė, Romualdas Valančiūnas, Stanislovas Jurevičius.  Dėkojame, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad savo namuose turime patriotiškumo pavyzdžių, kurių kūryboje pulsuoja tikėjimas, gyvenimo džiaugsmas ir begalinė meilė Tėvynei.
Muzikinius kūrinius Lietuvai ir gyventojams dovanojo mūsų nuostabūs darbuotojai: Žydrūna Čižienė ir Gediminas Kaušylas. Iškilmingą renginį puikiai vedė mūsų gyventojas Edvardas Beliačicas.
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui, gerbiama Vilma Bikerienė, įteikė poetams gėlių bei padėkojo dalyviams už gražų renginį, linkėdama sveikatos, kūrybinės sėkmės, tvirtybės vienijant savo pastangas Lietuvos vardo garsinimo darbuose. O visiems kartu – bendrystės, tėvynės meilės, kuri būtų išauginta ir įrašyta kiekvieno širdyje bei suburianti bendram gerovės tikslui.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 08.JPG.resized08.JPG.resized
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222

Susitikimas su policijos pareigūnais
2018-12-03
Š. m. lapkričio 29 d. 14 val. mūsų globos namuose vyko susitikimas su VPKVS tyrėjais – Irmantu Zaborsku, Virginija Grigoniene bei Kastyčiu Remeikiu prevenciniais tikslais tema ,,VIEŠOSIOS TVARKOS TAISYKLĖS IR GRESIANČIOS NUOBAUDOS JŲ NESILAIKANT’’. Gyventojams buvo suteikta informacija apie viešosios tvarkos taisykles, jų laikymosi svarbą bei kokios gresia nuobaudos padarius administracinius teisės nusižengimus, tokius kaip: viešosios rimties trikdymas, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose ar būnant neblaiviam viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimai, kelių eismo taisyklių pažeidimai, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių nupirkimas ar perdavimas nepilnamečiams, taip pat kontrabandinių cigarečių turėjimas, platinimas ir pan. Vyko diskusijos su gyventojais apie teisines pasekmes esant kitokio pobūdžio nusikalstamai veikai, atsakyta į gyventojų klausimus.
Utenos socialinės globos namų darbuotojai policijos pareigūnams taip pat pateikė klausimų, sprendžiant aktualiausias gyventojų netinkamo elgesio problemas. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui Vilma Bikerienė dar kartą priminė bei akcentavo globos namų taisykles gyventojams, pabrėždama, kad privalu jų laikytis, siekiant visų mūsų gerbūvio.

 • 0101
 • 0202
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111

Popietė prevencijos klausimais
2018-12-03
Lapkričio mėn. 15 d. C korpuso 3 ir 4 skyrių gyventojams buvo pravesta diskusijų popietė prevencijos tikslais, sprendžiant alkoholio vartojimo problemą bei diskutuojant konfliktų tema. Popietės metu žiūrėjome meninį filmą apie alkoholio poveikį žmogui ir jo sveikatai. Filmo peržiūra ir socialinių darbuotojų pateikta informacinė medžiaga popietės dalyvius įtraukė pokalbiui apie problemas, kurios atsiranda, kai vartojamas alkoholis, darbuotojai išklausė gyventojų nuomonę, atsakinėjo į jų užduodamus klausimus.
Su globos namų psichologe gyventojai diskutavo kaip išvengti konfliktų, juos suvaldyti ir išspręsti taikiai. Gyventojai aktyvai dalyvavo diskusijoje, išsakė nuomonę, kad globos namuose konfliktai kyla dėl nesusikalbėjimo tarpusavyje, nelankstumo, impulsyvumo. Jie siūlė kaip geriausiai išspręsti konfliktus, vieningai pritarė nuomonei, kad reikėtų iš karto išsiaiškinti santykius su konfliktuojančiu žmogumi gražiuoju, jei nepavyksta susitarti, kreiptis pagalbos į darbuotojus, kurie padės išspręsti tarpusavio nesutarimus.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505

Vasaros atgarsiai
2018-11-23
Kai lauko temperatūra vis dažniau primena apie artėjančią žiemą, pats laikas prisiminti karštos vasaros linksmybes. Tam puikiai tinka fotografijų paroda, kurią surengėme įstaigos fojė.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707

Picerija
2018-11-21
Užimtumo virtuvėlė pusdieniui buvo virtusi tikrų tikriausia picerija. Kulinarinės popietės metu ir vėl sklido tikrai itališki kvapai – buvo gaminamos picos. Norinčių savo rankomis lupti, minkyti ir pjaustyti tradiciškai nestigo, bet mėgėjų valgyti picas vis tik buvo gerokai daugiau.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515

Menas bendrauti
2018-11-20
Kartu su gyventojais vykome į Leliūnus, į V.Valiušio keramikos muziejų, kuriame vyko socialinės jautros projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“, pirmasis renginys „Menas bendrauti“. Projektą vykdo Utenos kraštotyros muziejus. Keletą valandų tukęs renginys praskriejo kaip mat, nes pasiūlytos veiklos tiesiog įtraukė: lipdėme, dekoravome, glazūravome molį, gėrėme arbatą su pyragais ir žinoma daug, daug bendravome.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111

Medžiaga rankdarbiams
2018-11-12
Kol orai palankūs keliavome į mišką rinkti gamtinės medžiagos. Kreivos šakos, medžio gabalai ir netgi samanos - visa tai mūsų auksarankiams tampa žaliava, iš kurios kuriami rankdarbiai. Ačiū Kuktiškių girininkijai ne pirmą syk mums padedančiai prisirinkti reikalingų medžiagų.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404

Gerumo pyragėliai
2018-11-12
Antrus metus iš eilės Utenos kolegijos Socialinės gerovės katedra organizuoja labdaros renginį „Pyragų  dienos“. Šis renginys skirtas suburti žmones, norinčius pagelbėti Utenos gyvūnų globos namams. Ruošdamiesi į šį renginį visą dieną praleidome kepdami keksus ir pyragėlius. Su bananais, šokoladu ir vaisiais, su įvairiausiais glaistais mūsiškiai konditerijos gaminiai tapo renginio puošmena.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606

Meniniai - vaidybiniai užsiėmimai
2018-11-12
Savo bibliotekos kūrybinėse dirbtuvėlėse surengėme meninius vaidybinius užsiėmimus susipažinimui su lėlių teatru. Tai buvo puiki proga „prikelti“ mūsų praėjusiais metais siūtas lėles, jas patobulinti ir patiems įsitraukti į kūrybinį procesą - tapti lėlininkais ir „atgaivinti“ savo sukurtų pasakų personažus.
Meninių vaidmenų procese, savo spektakliuko atsiradimui, kūrėme įvairius lėlių valdymo būdus.  Įgyvendinus idėją ir pasiruošus pristatymui, surengėme lėlių spektaklio premjerą mūsų darbuotojams. Po pasirodymo, mūsų aktoriai: Rita, Aušra ir Arvydas, buvo gausiai apdovanoti plojimais ir saldžiomis dovanomis.
Na, o labiausiai džiaugiamės, kad savo svajones pavertėme tikrove.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313

Prevencinė popietė 3B skyriuje
2018-11-09
Vykdant prevencinę veiklą globos namuose, siekiama gyventojams suteikti kuo daugiau žinių apie psichiką veikiančių medžiagų poveikį žmogaus organizmui. 2018 m. lapkričio 8 d., siekiant apsaugoti nuo žalingų medžiagų vartojimo, 3B skyriuje buvo rengiama edukacinė prevencinė popietė prieš rūkymą ir alkoholio vartojimą. Popietę pradėjome žiūrėdami nuotaikingą bei pamokantį filmuką apie alkoholio poveikį žmogui ir jo aplinkai. Susimąstyti nuteikęs filmukas bei medicinos darbuotojų pateikta informacinė medžiaga subūrė popietės dalyvius gražiai ir prasmingai diskusijai apie rūkymo ir alkoholio vartojimo žalą. Popietės metu gyventojai kartu su globos namų darbuotojais diskutavo apie tai ir bandė atsakyti į gyventojus dominančius klausimus. Popietės rengėjai argumentuotai ragino atsisakyti rūkymo bei svaigalų vartojimo, o savo energiją nukreipti įsitraukiant į prasmingą darbinę ar kitą globos namų siūlomą laisvalaikio praleidimo veiklą. Popietės metu peržiūrėjome dar du prevencinius filmukus apie alkoholio ir tabako vartojimo žalą. O užbaigiant popietę gyventojai buvo pakviesti pasivaišinti sultimis, sodo gėrybėmis ir saldumynais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020

Fizinio aktyvumo paskaita sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje Utenos Viltis
2018-11-08
Lapkričio 7 d. su Utenos socialinės globos namų gyventojais nuvykome pasiklausyti ir sudalyvauti fizinio aktyvumo paskaitoje, kurią skaitė Utenos kolegijos lektorė Zita Petravičienė. Po paskaitos visi dalyviai noriai vykdė jiems pavestas užduotis. Atlikome fizinius pratimus. Pasportavę vaišinomės kava, arbata, sumuštinukais ir skaniais tortais bei pyragais.

 • 0101

Vėlinių žvakutės
2018-11-05
Per Vėlines kartu su gyventojais lankėme gyventojų kapus. Ant kiekvieno kapo uždegėme po žvakelę, kaip atminimo ir pagarbos ženklą išėjusiems.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313

Pozityvus laiko praleidimas sportuojant
2018-11-05
Į tradiciniu tapusį Sportinį renginį mūsų globos namų gyventojus šiemet sukvietėme spalio mėnesio 31 dieną. Gyventojai varžėsi šaškių, lanko sukimo, balionų pūtimo, pirštų traukimo, kamuolio nešimo bei estafečių rungtyse. Šiais metais į taikinį buvo metami ne kamuoliukai, o bulvės, kurios turėjo nupaišytus veidukus, kad dar daugiau būtų teigiamų emocijų, nors jų netrūko viso renginio metu. Gyventojai buvo aktyvūs, drąsūs ir sportiškai nusiteikę.
Rungčių 1,2,3 vietų laimėtojai buvo apdovanoti šauniais bei praktiškais prizais – puodeliais, žibintuvėliais, pakabinamais sieniniais 2019 m. kalendoriais, o aktyviausieji gavo dar ir papildomų dovanėlių.
Visi, ir sportuojantys, ir šventės svečiai vaišinosi sultimis bei saldumynais ir džiaugėsi turiningai praleidę laiką.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 11
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030
 • 3131
 • 3232
 • 3333
 • 3434
 • 3535
 • 3636
 • 3737
 • 3838
 • 3939
 • 4040
 • 4141
 • 4242
 • 4343
 • 4444
 • 4545
 • 4747
 • 4848
 • 4949
 • 5050
 • 5151
 • 5252
 • 5353
 • 5555
 • 5656
 • 5757
 • 5858
 • 5959
 • 6060

Muzikinė literatūrinė popietė „Vėlinių mintys“
2018-10-31
Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, uždega žvakutes, manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius.
Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai dar pagoniška šventė. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Lietuvių liaudies dainose sakoma, kad miręs žmogus atsisėdąs į „vėlių suolelį“, kad motinos mylimas sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o dukrelė – „vėlių martele“, kad jie išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Neveltui ir lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių mėnesiu.
Seni žmonės pasakoja, kad anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Europos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi medumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais. (https://day.lt/sventes/straipsniai/velines)
Šią rudens popietę Utenos socialinės globos namų koncertų salėje vyko literatūrinis muzikinis renginys „Vėlinių mintys“. Eiles skaitė skaitovė Valda Liugailaitė su kolege, muzikinius kūrinius dovanojo Utenos meno mokyklos fleitos klasės mokytoja Audronė Misiukaitė su savo mokine. Skaitomos eilės ir lyrinė klasikinė muzika vertė susimastyti, kad turime branginti savo mylimus artimus žmones, o kurie yra baigę savo darbus žemėje, prisimenant uždegti ant kapo žvakelę.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909

Respublikinis renginys „Ir aš galiu“ Tauragėje
2018-10-29
Spalio 25 d. Utenos socialinės globos namų gyventojai lydimi darbuotojų buvo išvykę į Tauragę sudalyvauti respublikiniame renginyje „Ir aš galiu“. Į šį renginį mus kvietė Adakavo socialinės globos namai. Renginio tikslas buvo vienyti globos namų bendruomenę. Į Tauragės kultūros rūmus atvyko 18 socialinės globos namų kolektyvų. Utenos socialinės globos namų kolektyvas pasirodė 17 numeriu. Buvome apdovanoti padėkos raštu, knyga ir skaniu tortu. Renginio pabaigoje pasirodė lietuvių pop muzikos grupė „Lietuvaičiai“, kuri linksmino socialinės globos namų gyventojus.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414

Blyneliai
2018-10-26
Kai už lango draskosi rudeniški vėjai, pliaupia lietūs, mūsų virtuvėlėje šilta ir jauku. Nuo pat ryto čia pluša būrelis negailinčių laiko kulinarijai gyventojų. Šiandien gaminame sveikuoliškus, cukinijų blynelius. Ir nors teko įdėti nemažai pastangų, atlygis vertas to, gelsvi, kvapnūs blyneliai su bruknių uogiene nepadarytų gėdos geriausiam restoranui.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222

Tęsiame diskusijas prevencijos tikslais prieš alkoholio vartojimą
2018-10-24
Kadangi ši problema yra labai aktuali, ir tiek daug apie alkoholio žalą yra kas pasakyti, tai 3A skyriaus gyventojus spalio 23d. vėl sukvietėme apie tai kalbėtis, diskutuoti, bei dalintis asmeninėmis patirtimis sprendžiant problemas, susijusias su alkoholio vartojimu.
Socialinė darbuotoja pristatė gyventojams vieną iš pačių naujausių, propaguojančių blaivybę, M.G. Maksimaliečio knygą ,,Totali blaivybė ar totali kontrolė”, kurioje atskleidžiama, kas iš tikrųjų yra alkoholis, kaip susiformuoja priklausomybės, kas tam daro pagrindinę įtaką, ir kaip išeiti iš šio užburto rato. Nagrinėtos alkoholizmo stadijos.
Bendrosios praktikos slaugytoja suteikė informaciją apie alkoholio žąlą žmogaus organizmui bei egzistencijai, ir išsamiau atsakė į gyventojų klausimus, susijusius su alkoholio vartojimo bei rūkymo  sukeltais sveikatos sutrikimais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808

Suvaldykime alkoholį, pasakykime STOP !!!
2018-10-19
Spalio mėn. 19 d. 3A skyriaus gyventojams buvo pravesta popietė prevencijos tikslais, sprendžiant alkoholio vartojimo problemą, propaguojant blaivią gyvenseną. Socialiniai darbuotojai supažindino gyventojus, kokie yra alkoholio vartojimo tipai, kas darosi su žmogumi, kokios atsiranda elgesio, sveikatos, teisinės ir kitos problemos, kaip alkoholis paveikia konkrečius organus. Diskutuota šiomis temomis, tuo pačiu spręstos mūsų skyriaus problemos, kurios atsiranda, kai yra vartojamas alkoholis. Buvo parodytos rinkinio ,,Į sveikatą“ antialkoholinės karikatūros, nuvainikuojančios butelio visagalybę, išryškinančios girtavimo sukarikatūrintus žmonių santykius.
Pasisėdėjimas, pasikalbėjimas vyko prie kavos puodelio, sausainukų, skambant pačių darbuotojų atliekamai muzikai. Na, o pabaigai gyventojai dar ir šokį sušoko, kas įrodo, kad galima linksmai praleisti laiką ir be alkoholio, tik kiekvienas žmogus turi pats tvirtai apsispręsti, kokį gyvenimo būdą pasirinkti.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313

Artėjant Vėlinėms
2018-10-19
Kol ruduo dar džiugina puikiais orais, skubame tvarkytis į kapus. Pasitelkę gausų būrį talkininkų tvarkėme gausiai lapais nuklotą mūsų kapelių teritoriją.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010

Molėtų krašto kapelos „Berželis“ koncertas
2018-10-16
Šiandien socialinės globos namus aplankė Molėtų krašto muzikantai. Tai aklųjų ir silpnaregių kapela „Berželis“, kurie dovanojo išties ilgą koncertinę programą socialinės globos namų gyventojams. Kapelos vadovas dalinosi savo gyvenimiškais pasakojimais, skambėjo liaudiška muzika. Ši kapela labai sudomino gyventojus. Koncerto pabaigoje iš gyventojų nebuvo gailima nuoširdžių žodžių bei gausių plojimų.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909

Rudens gėrybių paroda
2018-10-16
Kai derlius jau aruoduose, laikas dar vienam rudens akordui – kompozicijų parodai. Tradiciškai visi įstaigos padaliniai pristato parodai savąsias kompozicijas. Tai bendri gyventojų ir darbuotojų kūriniai. Motyvacinis paskatinimas visiems dalyvavusiems obuolių sultys ir pyragai, jų iškepėme visą dešimtį. Kvapnūs ir skanūs prizai patiko visiems be išimties.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525

Popietė su Užpalių senjorų ansambliu „Svaja“
2018-10-09
Šią gražią ir saulėtą rudens dieną Utenos socialinės globos namus aplankė Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus mišrus senjorų ansamblis „Svaja“. Jo vadovė Nijolė Navikienė. Ansamblis  atliko lietuvių liaudies dainas, ansamblio nariai skaitė eiles, skambėjo armonikos melodijos.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414

Pagyvenusių žmonių dieną minint...
2018-10-02
Spalio 1 diena minima kaip tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, taip pat ir kavos diena. Šią dieną paminėti Utenos socialinės globos namų gyventojai lankėsi kavinėje „Vanilinis dangus“ ir restorane „Burgundija“. Šiose įstaigose senjorai buvo vaišinami kava.
1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Dar 1982 m. Vienoje buvo patvirtinta tarptautinė senėjimo problemų sprendimo programa, o 1991 m. Generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurioje išdėstytas požiūris ir į senatvės problemas ir nuostatai, kurių patariama laikytis visoms šalims.
Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
Kai kuriose šalyse šią dieną sudaromos būtent pagyvenusiems žmonėms skirtos televizijos ir radijo programos. Pagyvenusių žmonių teises ginančios asociacijos, visuomeniniai fondai organizuoja įvairius renginius, konferencijas, paramos akcijas.
Lietuvoje ši diena paskelbta minėtina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva, patvirtinus LR Vyriausybei. Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 697,1 tūkst. 60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, tai yra kas penktas (20,9%) gyventojas buvo pagyvenusio amžiaus.
Europos statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, 2060 m. Lietuvoje bus 2,5 mln. gyventojų, iš jų pensininkų – daugiau nei 800 tūkst. (https://day.lt/sventes/straipsniai/pagyvenusiu_zmoniu_diena)
Tarptautinės kavos organizacija 2014 m. paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine kavos diena. Iki tol Nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausiu metu, dažniausiai rugsėjo pabaigoje, 29 d. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kava su nuolaida arba nemokamai, organizuoja įvairias akcijas.
Kava – iš kavos pupelių gaminamas gėrimas, turintis kofeino. Kava kilusi iš Afrikos, Kafos regiono Etiopijoje, nuo kurio vardo galėjo kilti ir pats žodis „kava“. Čia natūraliomis sąlygomis auga arabinis kavamedis. Ją po pasaulį išplatino arabai. Dėl kavos žalos ir naudos nuolat diskutuojama. Pripažįstama, kad kavoje esantis kofeinas gali pakelti nuotaiką, pagerinti reakciją, atmintį, budrumą ir kognityvinę (pažinimo) smegenų funkciją. Kava taip pat gerina fizinius sugebėjimus. Kofeinas spartina medžiagų apykaitą ir riebiųjų rūgščių oksidaciją, todėl kava gali padėti deginti riebalus. Kava mažina tikimybę susirgti II tipo cukriniu diabetu, Parkinsono liga, mažina ir akmenų atsiradimo tulžyje ir inkstuose riziką.
Tačiau dažnai vartojamas kofeinas kelia streso hormonų kiekį, todėl gali sukelti prastą savijautą, nemigą, nerimą. Žmonėms, turintiems jautresnį skrandį, kava gali sukelti rėmens graužimą. Kavos gerti nepatartina nėščiosioms, nes ji gali padidinti persileidimo riziką. O po puodelio kavos nepamirškite išgerti stiklinės vandens, nes kava skatina skysčių išsiskyrimą. (https://day.lt/sventes/straipsniai/tarptautine_kavos_diena)

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707

RUGSĖJO 27-OJI – LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA
2018-10-01

Neužrakink širdies gerumui.
Dalink ją po mažutį lašą -
Visiems, kas tyli ir kas prašo,
Kas liūdi, ieško ir kas laukia,
Kas kenčia, kas pagalbos šaukia,
Dalink visiems širdies po lašą...

Kasmet rugsėjo 27 d. mūsų namuose minima Socialinių darbuotojų diena. Socialiniai darbuotojai yra arčiausiai žmonių, ypač tų, kurie stokoja pagalbos, kasdien laukia rankų šilumos ir širdies jautrumo. Būtent šiomis savybėmis spinduliuojantys mūsų socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai vykdo didžią misiją – pagalbą žmogui. Kadangi ši diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu, mūsų koplytėlėje tradiciškai aukojamos šv. Mišios.
Ypač šią dieną nepaprastai būna smagu, kai mūsų gyventojai įvertindami didžiulį darbuotojų atsidavimą ir rūpestį, ruošiasi iš anksto. Jų pačių iniciatyva, susirinkę bibliotekoje, meninių popiečių metu, sukūrė nuoširdžiausių rankdarbių, kuriuos atsidėkodami šypsenomis, padėkos žodžiais įteikė savo darbuotojams.

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44
 • 55
 • 66

Prevencinė popietė prieš žalingus įpročius
2018-09-24
Mūsų namuose vykdoma žalingų įpročių: alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa, siekiant suprasti neigiamą šių medžiagų poveikį kiekvieno sveikatai. Gyventojams vykdomas prevencinis švietimas kovai su žalingais įpročiais, teikiant informaciją, vykdant pokalbius, diskusijas.
Rugsėjo 20 d. bibliotekoje susirinko grupelė gyventojų, padiskutuoti apie sveiko, turiningo gyvenimo nuostatas. Žiūrėjome dokumentinį filmą, Arvydas paskaitė eilę faktų apie rūkymo ir alkoholio žalą. Sprendėme kryžiažodžius, pasiskirstę komandomis, sudėjome dėlionę. Greičiausiai sudėjusios komandos dalyviai buvo apdovanoti saldžiais  prizais. Dėlionė buvo skirta žymiam vyskupui, blaivybės sąjūdžio organizatoriui - Motiejui Kazimierui Valančiui. Apie jo svarbią veiklą, skatinusią žmones negerti, juos suvienijant, padedant pamatus tautinei savimonei ugdyti, supažindino Arvydas. Aktyviai diskutavome apie sveikos gyvensenos motyvaciją, atsakomybę už savo veiksmus bei vaišinomės sveikais patiekalais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505

Respublikinės kapelijų varžytuvės
2018-09-21
Šių metų rugsėjo mėn. 20 d. Utenos kultūros centre vyko respublikinės kapelijų varžytuvės, kurias organizavo Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga. Šventėje dalyvavo Širvintų, Molėtų, Švenčionių Ignalinos, Telšių, Utenos ir kiti kolektyvai. Į renginį atvyko gausybė žiūrovų, o jų gretas papildė ir Utenos socialinės globos namų gyventojai.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212

Sodo dovanos
2018-09-15
Šių metų karščiai vaismedžiams buvo itin palankūs. Mūsų sodas ne išimtis, obelų šakos linksta nuo vaisių, žemė po medžiais nuklota obuolių kilimu.  Šiandien ėmėmės šių gėrybių tvarkymo. Su talkininkais, keletą kibirų rausvašonių obuolių, pavertėme kvapnia obuoliene. Rūsio lentynose rikiuojasi stiklainiai. Rudens gėrybių dorojimo sezonas atidarytas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010

Dviračių  žygis
2018-09-13
Gavome kvietimą, dalyvauti dviračių žygyje Druskininkuose. Organizatoriai - Suvalkijos socialinės globos namai, šį renginį skyrė paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Norėdami prisidėti prie šios akcijos pradėjome ruoštis.  Tiek toli mūsų dviratininkai dar nebuvo nukeliavę, tačiau gerai pasirengus ir tokie atstumai ne kliūtis. Druskininkai pasitiko puikiu oru, drauge su kitais dalyviais, mūsų devynių žmonių komanda darniai mynė pedalus viso renginio metu.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313

Kelionė į Dzūkiją
2018-09-12
Kol ruduo kaip beįmanydamas lepina orais, mes suskubome į tolimą kelionę – į Dzūkiją. Šįsyk tolimiausiu kelionės tašku tapo Druskininkai. Pasivaikščiojome Druskonio ežero pakrantėmis, aplankėme skulptūrų parką, dainuojančius fontanus. Sekantis sustojimas Grūto parke. Tarsi laiko mašina nusikėlėme į gūdų sovietmetį, iš garsiakalbių skambanti muzika, visur stypsančios komunistinių veikėjų stovylos kėlė ne pačius maloniausius išgyvenimus. Ištrūkę iš socialistinės praeities rezervato, pasukome link Merkinės. Pakeliui aplankėme dar vieną, daugelio lankomą objektą - Merkinės piramidę. Status Merkinės piliakalnio šlaitas tapo tikru išbandymu mūsų kojoms, tačiau atsivėrę vaizdai su kaupu atpirko vargus. Tiek įveikusių piliakalnį, tiek pabūgusių aukščio, laukė piknikas ant Nemuno kranto.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919

Sodo gėrybės
2018-08-23
Šių metų karščiai vaismedžiams buvo itin palankūs. Mūsų sodas ne išimtis, obelų šakos linksta nuo vaisių, žemė po medžiais nuklota obuolių kilimu. Šiandien ėmėmės šių gėrybių tvarkymo. Su talkininkais, keletą kibirų rausvašonių obuolių, pavertėme kvapnia obuoliene. Rūsio lentynose rikiuojasi stiklainiai. Rudens gėrybių dorojimo sezonas atidarytas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212

Mūsų vasaros maudynės
2018-08-06
Atėjus tokiai šiltai ir gražiai vasarai, kas galėtų nenorėti pliuškentis vandenyje,  pabūti žydinčioje gamtoje, pasidžiaugti šiluma bei pagerinti sveikatą. Todėl mes, 3A skyriaus darbuotojos kartu su gyventojais surengėme keletą išvykų maudytis į netoliese esantį Užtvankos ežerą. Gyventojai labai džiaugėsi pasibuvimu prie ežero bei maudynėmis, nes vanduo tikrai labai šiltas, oras puikus. O pasipliuškenus vandenyje visada norisi užkąsti, todėl turėjome pasiruošę ir vaišių. Smagu… Stengsimės dažnai rengti tokias išvykas, nes mūsų gyventojams vasarą maudytis, kaip jie patys sako, yra pats geriausias dalykas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111

Vasaros malonumai
2018-08-06
Kaip gera karštą vasaros dieną atsigaivinti prie mūsų krašto ežerų. Šį kartą savo vėsa mus lepino Balčio ežeras. Jo teikiamais malonumais mėgavosi kone 30 mūsų namų gyventojų.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323

Vaišės iš miško gėrybių
2018-07-30
Prisirinkę miško grybų surengėme suneštines vaišes, kurių pagrindas , žinoma, buvo grybai. Kas atsinešė bulvių, kas lašinių, svogūnų – čia viskas puikiai tiko. Visko rezultatas – puikūs pietūs!

 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313

Miško gėrybės
2018-07-30
Nors ir karšta, bet mes nesėdim rankų sudėję. Susirinkę krepšius išvykome į Kvyklių mišką mėlyniauti. Mėlynės buvo ne vienintelis mūsų laimikis – užtikome ir voveraičių.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404

Ruošiamės žiemai
2018-06-26
Kada ore pakvipo medumi, išsiruošiame skinti liepų žiedų. Juk atėjus žiemai ir paspaudus šaltukui tai pirmas vaistas nuo peršalimo. Prisirinkę kvapnių žiedų visi pasilepinome skaniais ledais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606

Joninės
2018-06-25
Joninės - bene gražiausia vasaros šventė. Ši šventė, švenčiama birželio 24 d., taip pat naktį iš birželio 23 į 24 d. kai Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Joninių ištakos Lietuvoje – Rasos šventė.
Jonines pradėjome švęsti sveikindami Utenos socialinės globos namų gyventojus - žinoma Jonus ir Janinas. Dienai įsibėgėjus, mus aplankė Utenos neįgaliųjų sąjungos kapela “Ukvačiai“ (vad.Gediminas Kaušylas). „Ukvačiai“ - muzikantai mėgėjai, mylintys liaudies dainą ir skambias lietuviškas melodijas. Šventės metu taip pat pasveikinome šventėje dalyvaujančius varduvininkus, o muzikantai sveikinimus „užtvirtino“ skambiu maršu. Netrūko ir šokėjų. Gyventojams buvo suruošta vaišės ir gaivieji gėrimai. Šventė pavyko!

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030
 • 3131
 • 3232
 • 3333
 • 3434
 • 3535

Mugėje su rankdarbiais
2018-06-20
Molėtų miesto šventės mugė, puiki proga prekiauti mūsų įstaigos darbštuolių rankdarbiais. Ačiū rengėjams, kad jie be jokio atlygio, maloniai mus priima. Be galo džiugu, jog mūsų gaminiai puikiai vertinami, sulaukė daugybės liaupsių iš mugės lankytojų.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505

Liaudiškos muzikos šventė „Grok Armonika grok“ Jotainiuose
2018-06-15
Birželio 13d. Utenos socialinės globos jungtinis darbuotojų ir gyventojų vokalinis instrumentinis ansamblis „Linksmuoliai“ apsilankė Jotainiuose (Panevėžio raj.), kur Sėkmingai pasirodė koncerte. Koncertinius numerius vertino socialinių globos namų darbuotojų komisija. Šventėje dalyvavo 11 soc. globos namų kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Vokalinis instrumentinis ansamblis „Linksmuoliai“ gavo nominaciją ir buvo įvertinti kaip melodingiausias kolektyvas. Šventės svečiai buvo Panevėžio miesto šaulių mišrus choras „Aukštaičiai“ ir Vadoklių liaudiška kapela „Susiedai“. Kolektyvai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkomis, Jotainių globos namų padėkomis ir nominacijomis, saldžiomis dovanomis ir atminimo medaliais. Po šventės vyko diskoteka, skaniai pasivaišinome koše, gaivia gira ir ledais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222

Piknikas ant pievutės
2018-06-11
Įsibėginti vasara gausiai žeria savo malones – puikius orus. Suskubome  tuo naudotis. Mūsų sode augančių liepų paunksmė, puiki vieta vasariškoms pramogoms. Išsidrėbus ant paklotų  kava, sultys, sausainukai. Tačiau tai tik pasyvių pramogų mėgėjams, tokių buvo mažuma. Kiti gi skambant muzikai, nėrė į siautulį: šoko, trypė ir dainavo. Tvyrojo puiki vasariška nuotaika.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030
 • 3131
 • 3333
 • 3434
 • 3535
 • 3636
 • 3737
 • 3838
 • 3939

Koncertas Tėvo dienai paminėti
2018-06-05

Tėvas yra gerbiamas todėl, kad jis vadovauja savo vaikams.
Pripažįstamas todėl, kad jis rūpinasi savo vaikais.
Vertinamas todėl, kad atiduoda savo laiką vaikams.
Mylimas todėl, kad jis duoda savo vaikams vieną dalyką, kurį jie brangina labiausiai – save patį.

Tėvo dieną paminėjome su Utenos neįgaliųjų sąjungos kapela „Ukvačiai“ (Vadovas Gediminas Kaušylas). Koncerte skambėjo melodingi valsai, smagios polkos, linksmi fokstrotai ir jausmingi romansai tėvams. Visus esamus ir būsimus tėvus sveikino Utenos žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Nijolė Gaivenienė.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121


Dviračiais po Anykščių šilelį
2018-05-28
Įsigalėjusi vasariška šiluma neleidžia užsisėdėti. Šį syk kelionė į Anykščius. Smagu būti kviestiniais svečiais. Rimos Kalendienės, dirbančios Aknystų globos namuose socialine darbuotoja dėka, Anykščiuose mes gavome dviračius, kuriais galėjome naudotis visą dieną. Palengva minant pedalus aplankėme: senolį Puntuką, Medžių lajų taką, Dainų slėnį ir kitas nemažiau gražias Anykščių šilelio vietas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222

Paminėjome Tarptautinę muziejų dieną
2018-05-17
Tradiciškai gegužės 18 dieną minime Tarptautinę muziejų dieną. Ši diena leidžia prisiminti savo šalies savitumą ir kokie esame turtingi istoriniais lobynais. Džiugu, jog savo namuose turime įspūdingą Senovinės buities muziejų, įkurtą mūsų socialinio darbuotojo Eglūno Židonio iniciatyva. Eglūnas – Lietuvoje žinomas tautodailininkas, medžio drožėjas šiame muziejuje sukaupė daugiau kaip 1000 unikalių eksponatų. Jaukiai įrengtose muziejaus patalpose sukurta senosios buities atmosfera, kurioje vaizdžiai atspindėta krašto praeitis. Mūsų gyventojams Eglūnas įdomiai pristatė senovės lietuvių amatininkų darbus, kultūros ir buities eksponatus, papasakojo apie jų paskirtį. Vyresniosios kartos gyventojai su nostalgija prisiminė kažkada pačių buityje naudotus rakandus, o jaunoji karta ypač smalsiai tyrinėjo istorinį paveldą.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808

Savanoriška veikla mūsų namuose
2018-05-14
Mūsų globos namuose jau kurį laiką lankosi jaunosios savanorės – Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivės, kurios geranoriškais tikslais skiria savo laiką, gebėjimus ir gerą valią mūsų namų gyventojams. Savanorystė tai ne tik visuomeninė veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis, bet ir yra puiki galimybė sutikti daug skirtingų žmonių, tobulėti, įgyti naujų žinių ir bendravimo įgūdžių. Dėmesys, sugebėjimas dalintis gerumu, būti naudingam, pagalba kitiems – tai bene esminiai gyvenimo dalykai, pripildantys kiekvieno žmogaus gyvenimą ir ypatingai to, kuriam likimas nebuvo dosnus. Esame nuoširdžiai dėkingi: Kamilei Celujevaitei, Ingai Slavinskaitei, Livijai Trakelytei, Aurėjai Tamošiūnaitei, skyrusioms savo laisvalaikį ir padovanojusioms džiugių akimirkų, šiltų žvilgsnių, nuoširdžių ir jautrių žodžių mūsų gyventojams.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717


Euro protai 2018
2018-05-11
Gegužės 10 d. Utenos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo intelektualiame komandiniame žaidime „EuroProtų kovos“ 2018. Renginyje pasirodė aštuoni socialinės globos namų kolektyvai. Utenos socialinės globos namų komanda „Galvočiukai“ pasirodė 6-tu numeriu. Pirmoji užduotis buvo komandos prisistatymas. Smagiai ir linksmai muzikuodami šaunieji komandos nariai ryžtingai žengė į sceną vedami meno vadovo  Gedimino Kaušylo. Utenos socialinės globos namus atstovavo šie globos namų gyventojai: komandos kapitonas – Leonas Verbickas ir keturi nariai: Edvardas Beliačicas, Arvydas Kriaučionis, Romualdas Valančiūnas ir Gintaras Barauskas. Vertinimo komisiją sudarė  socialinės globos namų darbuotojai. Utenos socialinės globos namų komisijos narė - Aida Kaušylienė.
Skambant birbynės melodijai, Romualdas Valančiūnas pristatė savo kūrybos eiles Lietuvai. „Galvočiukams“ buvo įteiktas diplomas už dalyvavimą žaidime „Europrotų kovos“, skirtame Europos dienai paminėti ir suteikta nominacija „Sumanieji“. Grįždami aplankėme Zarasų kraštą ir prie Zaraso ežero esantį apžvalgos ratą.
Dieną praleidome intelektualiai, prasmingai ir turiningai.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323


Puošiamės žiedais
2018-05-10
Įsigalėjus vasariškiems orams atėjo metas pasipuošti. Nuo pat ryto, kartu su gausiu pagalbininkų būriu sodinome gėles. Kruopščiai su meile. Neužilgo mūsų įstaigos aplinka džiugins akį šimtais įvairiaspalvių žiedų.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414

Motinos dienos koncertas
2018-05-09
Mes visi nešiojame savyje motinos pamokymus ir jos širdies šilumą. Mama - artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, joje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Pagarba motinai yra pagarba ir žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi. (Kunigas Paulius Bytautas)
Šiandien Utenos socialinės globos namus aplankė ir visiems susirinkusiems didžiulį įspūdį paliko instrumentinis ansamblis Utenos Trio „Magistrai“. Tai trys muzikos atlikėjai profesionalai - ansamblio vadovė, fortepijono ir vargonų klasės mokytoja Zita Lukošiūnienė, akordeono klasės mokytoja Renata Buzėnaitė ir birbynininkas Gediminas Kaušylas. Šie atlikėjai yra baigę Vilniaus Muzikos ir teatro akademiją, aktyviai koncertuoja įvairiose šventėse, festivaliuose, įvairiomis progomis savo gimtame krašte Utenoje, Lietuvoje ir už jos ribų.
Koncerte skambėjo A.Piazzolos „tango nuevo“ (naujasis tango) ritmai, melodijos iš kino filmų, bei lietuvių kompozitorių muzika.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606


Padėka

2018-05-08

 
Apie mus rašo:

http://udiena.lt/kultura/item/11435-bibliotekoje-paroda-miegantys-zolynai


Sveikinimas

2018-04-19


Paroda Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje
2018-04-09
Balandžio 6 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje atidaryta gyventojų kūrybos darbų paroda. Šį kartą pristatėme darbus iš mūsų bibliotekoje vykusių edukacinių užsiėmimų „Miegantys žolynai“. Stendus papuošė herbariumų paveikslai iš pačių gyventojų pririnktų ir išradingai bei meniškai sudėliotų džiovintų gėlių, uogų, žolelių ir lapų. Mūsų kūrinėliai nors ir kuklūs, tačiau sušildyti begaline širdies šiluma, kuri tarsi pranašas, jog besiveržiantis pavasaris iš žiemos sąstingio greitai prikels visą miegančią gyvastį.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414

Edukaciniai šv. Velykų užsiėmimai bibliotekoje
2018-04-09
Už lango vis ryškiau šviečianti saulė, bundanti gamta įkvepia mus naujiems darbams ir svajonėms. Svajonių ir minčių mes visada pilni, iniciatyvos ir darbštumo taip pat, todėl prasminga velykinė edukacinė veikla bibliotekoje vyko sklandžiai. Susipažinome su šventiniais papročiais, žiūrėjome video medžiagą, skaitėme poeziją, gaminome velykines puošmenas bei surengėme savo kūrybinių darbų parodą. Bet svarbiausia, jog turėjome smagią galimybę pasidalinti įspūdžiais ir džiaugsmais.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606

Utenos filialo aklųjų ir silpnaregių ansamblio „Diemedis“ koncertas
2018-04-04
Balandžio 3 dieną Utenos socialinės globos namus aplankė ir Šv. Velykų proga koncertą dovanojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Utenos rajono filialo vokalinis ansamblis „Diemedis“, vadovaujamas Raimondo Garsono. Ansamblio nariai dainavo populiariausias lietuvių liaudies dainas, buvo skaitomos eilės, skambėjo melodingi romansai.

 • 0101
 • 0202
 • 0303

Velykinių kompozicijų paroda
2018-04-03
Pagrindinių pavasario švenčių metu, daugelis puošiame savo namus, po truputį tų grožybių šiandien atsidūrė ant vieno stalo ir tapo žaisminga, šventine parodėle.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505

Velykų spalvos
2018-04-03
Kaip ir kasmet, prieš Velykas renkamės kartu marginti kiaušinius. Ši tradicija turi gausų būrį pasekėjų. Juk smagu, pasitikti didžiąsias pavasario šventes besidarbuojant kartu su kitais. Kartu kurti šventinę nuotaiką ir nieko tokio, kad pirštai tapo dar spalvingesni už margučius.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919

Velykinis sveikinimas

2018-03-26


Pavasarinė mugė
2018-03-26
Dvi dienas prekiavome  miesto mugėje "Pavasario šaukliai". Gyventojų  sukurti rankdarbiai paklausi prekė tarp mugės lankytojų. Smagiai besišypsanti pavasarinė saulė kūrė bendrą mugės nuotaiką.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505


Kūrybinės dirbtuvės mažiesiems
2018-03-21
Pas mus lankėsi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ mažieji smalsuoliai. Juos domino viskas: mūsų gyventojų buitis, kaip gyvena, ką dirba, ypatingo dėmesio sulaukė kūrybinio užimtumo dirbtuvės. Jose mažieji savo rankomis kūrė velykinius krepšelius. Kūrybinis entuziazmas liejosi per kraštus. Spalvino, derino, klijavo, po valandos pastangų, visi turėjo po autorinį krepšelį. Po neįtikėtino susikaupimo mažieji svečiai atsigavo žaidimų kambaryje. Tiek juoko ir klegesio čia nebuvo senokai.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515


Koncertas Zarasuose šventėje „Grokim ir Dainuokim“ skirtoje Lietuvos 100-mečiui
2018-03-20
Kovo 14d. Utenos socialinės globos namų vokalinis instrumentinis ansamblis  „Linksmuoliai“, vadovaujamas meno vadovo Gedimino Kaušylo, dalyvavo socialinių globos namų kolektyvų šventėje „Grokim ir Dainuokim“. Renginyje savo koncertinius numerius atliko 10 įvairių kolektyvų. Muzikantų pasirodymus vertino garsus Zarasų miesto muzikantas Gintaras Andrijauskas. „Linksmuoliai“ buvo įvertinti kaip simpatiškiausias kolektyvas.

   


Garbingas jubiliejus
2018-03-13
Kovo 12-tą dieną, IIA skyriaus gyventoja Zofija Malėtienė šventė 90-mečio jubiliejų. Gražaus jubiliejaus proga Zofiją sveikino skyriaus gyventojai ir darbuotojai.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707


Kovo 11-osios koncertas
2018-03-13
Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo dieną paminėjome su buvusiais Utenos meno mokyklos mokiniais. Koncerte  dalyvavo  ir  meno vadovas  talkindamas  profesionaliam  Peterburgo armonikos  meistrui  Mindaugui  Didžiokui. Skambėjo lietuviškos melodijos, melodingi  valsai, smagios polkos. Koncerte netrūko ir populiariosios saksofono muzikos.  

 • 0101
 • 0202
 • 0303


Skanėstai iš eketės
2018-03-09
Šį sykį iš snieguoto miško grįžome su lauktuvėmis, ne veltui mūsų žvejai šalo ant ežero, palinkę prie ekečių. Valandėlė darbo skutant laimikį o po to šviežios apskrudę žuvelės ant stalo, kaip atlygis už kantrybę.

 • 0101
 • 0202
 • 0303


Žiemos pramogos
2018-03-09
Vos šalčiams atlėgus, išskubėjome į sniegu ir šerkšnais pasidabinusį mišką. Poilsiavietė prie Balčio ežero, Vyžuonų šile, mums atvykus  tapo tikra pramogų zona. Status kalno šlaitas bematant tapo ledo čiuožykla, kuria vienas po kito klykaudami leidosi adrenalino mėgėjai. O vos už keliasdešimt metrų ant ežero, prie ekečių sustingo mūsų žvejai. Tenka pripažinti, kad tądien jiems puikiai sekėsi – virš septyniasdešimt žuvelių pakliuvo į krepšį. Kas norėjo pasidairyti po pusnimis užklotą girią, ėjo į valandos trukmės žygį. Atėjus pietų metui papildomų kvietimų neprireikė, ant laužo keptos dešrelės tiesio išgaravo. Dar valandėlė su arbatos puodeliu prie laužo... ir namo.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030


Nacionalinis rašymo diktantas
2018-03-06
Kovo 2 dieną Lietuvoje vyko vyko Nacionalinio rašymo diktanto I-asis turas. Diktanto konkurse dalyvavę aktyviausi mūsų bibliotekos lankytojai: Romualdas Valančiūnas, Jūratė Meškuotienė, Stefanija Dudėnaitė, Audrutė Arelytė, Gediminas Kaušylas, Arvydas Kriaučionis ir Rita Burbaitė, rašė vienuolio pranciškono, Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigo, buvusio disidento Juliaus Sasnausko tekstą „Vienkartinumas“. Diktanto tekstas buvo skaitytas per LRT radiją. Kovo 5 d. buvo paskelbtas Nacionalinio diktanto tekstas, kurio dėka vėl drauge susirinkę, galėjome pasitikslinti savo rašybos bei skyrybos klaidas. Nacionalinis diktantas - tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. O mums – puiki galimybė pasitikrinti žinias bei tobulinti savo kompetencijas.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707

Kaziuko pyragai
2018-03-09
Kaskart nutilus Kaziuko mugės šurmuliui, renkamės prie arbatos puodelio, aptarti prekybos rezultatus. Kalbos smagesnės kai ant stalo pūpso didelis pyragas, pačių uždirbtas, todėl be galo skanus. Šiemetinėje  mugėje pirkėjai nebuvo šykštūs, daug pirko pintų darbelių, tai pat paklausūs buvo megzti, drožti ir siuvinėti rankdarbiai. Ką gi, be galo smagu, kad tai ką darome, kažkam suteikia džiaugsmą.

 • 01-3801-38
 • 01-3901-39
 • 01-4001-40

Tradicinė Kaziuko mugė
2018-03-06
Mūsų namuose bene labiausiai laukiama šventė – Kaziuko mugė, kuomet sulaukiame gausybės svečių, skamba gražiausios dainos, vyksta pati spalvingiausia mugė, kurioje galime net tik pamatyti įspūdingų rankdarbių, bet ir įsigyti. Juk kiekvienas, ypač kuriantis žmogus unikalus, o pamatyti ir suteikti galimybę įsigyti darbelių, kiekvienam leidžia pasijusti laimingiems ir reikalingiems. Džiaugiamės atvykusiais kolektyviais iš Aknystos, Zarasų, Jotainių, Visagino, Kupiškio, Strūnos, Leliūnų socialinės globos namų, Rokiškio psichiatrijos ligoninės, užimtumo ir soc. reabilitacijos centro, Utenos spec. mokyklos – daugiafunkcio centro, Utenos r. neįgaliųjų draugijos  ir kt. Esame labai pamaloninti atvykusiais svečiais: LR Seimo nariu Edmundu Pupiniu, Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus atstovais,  Utenos apskrities laikraščių  redaktoriais  bei kitais garbingais svečiais.
Ši skambi pavasarinė šventė, tai dar viena proga įsitikinti, jog gyvenimas kupinas netikėtų galimybių ir stebuklų, kuomet sulaukiame brangių svečių, kurie ypač noriai pas mus atvyksta. O visas drauge praleistas akimirkas, mes labai labai branginame.

 • 01-101-1
 • 01-1001-10
 • 01-10201-102
 • 01-10301-103
 • 01-10401-104
 • 01-10601-106
 • 01-10701-107
 • 01-10801-108
 • 01-10901-109
 • 01-1101-11
 • 01-11001-110
 • 01-11101-111
 • 01-11201-112
 • 01-11301-113
 • 01-11401-114
 • 01-1201-12
 • 01-1301-13
 • 01-1401-14
 • 01-1501-15
 • 01-1601-16
 • 01-1701-17
 • 01-1801-18
 • 01-1901-19
 • 01-2001-20
 • 01-2201-22
 • 01-2301-23
 • 01-2401-24
 • 01-2501-25
 • 01-2601-26
 • 01-2701-27
 • 01-2801-28
 • 01-2901-29
 • 01-301-3
 • 01-3001-30
 • 01-3101-31
 • 01-3201-32
 • 01-3301-33
 • 01-3401-34
 • 01-3501-35
 • 01-3601-36
 • 01-3701-37
 • 01-401-4
 • 01-4101-41
 • 01-4201-42
 • 01-4301-43
 • 01-4401-44
 • 01-4501-45
 • 01-4601-46
 • 01-4701-47
 • 01-4801-48
 • 01-4901-49
 • 01-501-5
 • 01-5001-50
 • 01-5101-51
 • 01-5201-52
 • 01-5301-53
 • 01-5401-54
 • 01-5501-55
 • 01-5601-56
 • 01-5701-57
 • 01-5801-58
 • 01-5901-59
 • 01-601-6
 • 01-6001-60
 • 01-6101-61
 • 01-6201-62
 • 01-6301-63
 • 01-6401-64
 • 01-6501-65
 • 01-6601-66
 • 01-6701-67
 • 01-6801-68
 • 01-6901-69
 • 01-701-7
 • 01-7001-70
 • 01-7101-71
 • 01-7201-72
 • 01-7301-73
 • 01-7401-74
 • 01-7501-75
 • 01-7601-76
 • 01-7701-77
 • 01-7801-78
 • 01-7901-79
 • 01-801-8
 • 01-8001-80
 • 01-8101-81
 • 01-8201-82
 • 01-8301-83
 • 01-8401-84
 • 01-8501-85
 • 01-8601-86
 • 01-8701-87
 • 01-8801-88
 • 01-8901-89
 • 01-901-9
 • 01-9001-90
 • 01-9101-91
 • 01-9201-92
 • 01-9401-94
 • 01-9501-95
 • 01-9601-96
 • 01-9701-97
 • 01-9801-98
 • 01-9901-99


Kvietimas
2018-02-28


Ingridos Kepalaitės knygos  „Pasakysiu pasakų“, pristatymas
2018-02-28


„Pasdalīnk su manim
Džiaugsmīngu liūdesiā akīmirku
Kųsneliu dungaus“
                (I.Kepalaitė)

Vasario 26 d. mūsų namų šviesuolis Romualdas Juozas Valančiūnas pakvietė į knygos pristatymo popietę, kur susirinko būrys aktyviausių skaitytojų ir knygos mylėtojų. Romualdas pristatė neseniai išleistą mūsų kraštietės Ingridos Kepalaitės knygą „Pasakysiu pasakų“. Autorė mokėsi Utenos I-oje vidurinėje mokykloje (dabar „Saulės“ gimnazija). Vilniaus Universitete baigė geografijos ir kraštotvarkos magistro studijas bei Teisės magistro studijas. Šiuo metu Utenos kolegijoje dėsto Aplinkosaugą. 2008 m. išleido eilėraščių knygą „Paūturākim“, daug rašo straipsnių įvairiomis temomis į Utenos krašto laikraščius, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra Gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ tarybos narė. „Pasakysiu pasakų“ – tai jau antroji autorės knyga, parašyta uteniškių (vyžuoniškių) tarme,  iliustruota pačios meniškomis fotografijomis. Romualdas papasakojo apie autorę, jos kūrybą, išraiškingai perskaitė  pasaką, keletą eilėraščių, smagių miniatiūrų apie gyvenimą, meilę, gamtos grožį. Kad popietė vyktų dar smagiau ir turiningiau, sugalvojome loteriją, kas atspės vyžuoniškių tarmiška šnekta parašytą žodį, iš autorės knygos. Labiausiai pasižymėjo vyresniosios kartos atstovės: Janina ir Milda, kurios paaiškino žodžių reikšmes ir buvo apdovanotos saldžiu prizu. Po pristatymo, diskusijas pratęsėme jaukioje aplinkoje prie arbatos puodelio.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707


Kūrybinių darbų paroda „MANO ANGELAS“
2018-02-20
Vasario 15 d. kūrybingiausi mūsų globos namų gyventojai buvo pakviesti į Aukštelkės socialinės globos namų organizuotą renginį – parodą „Mano angelas“. Šventinis renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti, vyko Kelmės dvare, kur susirinko gausybė dalyvių ir svečių. Visus pasveikino Aukštelkės SGN direktorė Janina Baranauskaitė, Kelmės r. savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė, kiti garbingi svečiai. Žiūrėjome nuotaikingą Kelmės mažojo teatro spektaklį „Žaldokynė“. Mūsų namams atstovo Elžbieta Firsova, Vidas Jonaitis, Darius Blaževičius ir Vytautas Žilinskas, ypatingu talentu, kruopštumu ir širdies šiluma sukūrę Angelus pačia įvairiausia technika. Prisistatymui skaitėme mūsų gyventojo Algirdo Deltuvos kūrybos eiles. Renginio organizatoriams, už pakvietimą padovanojome Elžbietos sukurtą angeliuką. Nuoširdžiai džiaugiamės šiuo šiltu ir prasmingu renginiu, pripildžiusiu visų dalyvių širdis gerumo šviesa. O mes didžiuojamės savo namuose turėdami nuostabių ir talentingų žmonių, savo kūryba auginančių sielos grožį.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020

Vasario 16-osios minėjimas-koncertas
2018-02-20
Šių metų vasario 19 dieną  Utenos socialinės globos namų koncertų salėje vyko trumpas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas-koncertas inicijuojamas meno vadovo Gedimino Kaušylo. Koncerto  pradžioje skambėjo birbynės improvizacijomis apipinta melodija „Kur gintarais nusėtas marių krantas“ maloniai paliesdama klausytojų ausis. Buvo užsiminta ir apie Šv. Valentino (įsimylėjėlių, meilės) dieną. Skambėjo populiarios lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos lydimos pašėlusiais saksofono garsais. Koncerto lankytojai negailėjo ovacijų.
Svarbu paminėti šią prasmingą dieną nepriklausomai Lietuvai-šaliai, kurioje gera gyventi.

 • 0101
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818

Kulinarinė kūryba
2018-02-19

Nors ir išvyta, žiema niekaip neužleidžia savo pozicijų. Kai lauke žvarbu ir sninga, kulinarinės popietės itin populiarios. Nusprendėme, kad šiuo metu geriausiai tinka saulėtosios Italijos gardumynas – pica. Ir skanu, ir improvizuoti gali į valias. Norinčiųjų gaminti tradiciškai netrūko. O kai tiek rankų darbo įmasi regis tešla pati užsimaišo ir susiminko. Tik šast! Ir picos jau orkaitėje skrunda. Po valandėlės,  picoms atsidūrus ant stalo, žiema išsyk buvo pamiršta - įsivyravo itališki aromatai.


Užgavėnių  šėlsmas
2018-02-19
Pasitelkią tradicines – antižiemiškasias pajėgas: velniukus, raganas ir kitus kaukėtuosius, be kompromisų vijome žiemą iš savojo kiemo. Kad  akcija būtų sėkminga Morė tai pat neišvengė savojo likimo – supleškėjo ant laužo. Blynų ir kvapnios arbatos pakako visiems, kas pasiilgęs pavasario stūmė žiemą lauk.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525
 • 2626
 • 2727
 • 2828
 • 2929
 • 3030
 • 3131
 • 3232
 • 3333
 • 3535
 • 3636
 • 3737
 • 3838
 • 3939

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį
2018-02-14
Pasitikdami artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę, įprasminome žydėjimu. Juk gėlės tinka visoms šventėms. O būtent ši, mūsų pačių pasigamintų 100-to tulpių akcija šimtmečio sukakčiai įamžinti, bendruomeniškai palietė visus - prie gražios idėjos prisijungė visi norintieji.  Bibliotekoje, kiekvienas galėjo pasigaminti po šventinę dekoraciją bei papuošti lietuviškos atributikos dalele savo skyrių. Kartu su gražiomis idėjomis tęsiama ir literatų tradicija, sukurti kažką išskirtinio. Būtent šiai progai, bibliotekos literatų stendas pasipuošė įspūdingomis eilėmis Lietuvai. Tai buvo puiki galimybė visiems susitelkti, susiburti į šventinį vienybės ratą, inicijuoti gerus darbus, didinančius pilietiškumą ir patriotizmą.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818


Kultūrinė – pažintinė išvyka
2018-01-17
Džiugu, jog galime didžiuotis savo mieste turėdami kultūros ir informacijos židinį - savo kraštą reprezentuojantį Utenos kraštotyros muziejų, praturtinantį bei praplečiantį kiekvieno lankytojo akiratį. Sausio 16 d. nepraleisdami šios galimybės, apsilankėme ir mes. Smalsiai apžiūrėjome moderniai įrengtą ekspoziciją „Utenos miesto istorija", kurioje galėjome liesti, tyrinėti eksponatus bei sužinoti pačių įdomiausių faktų. Maloniai nustebino dar ir tai, jog gausybėje stendų, radome savo gyventojo Romualdo Valančiūno diplomą. Etnografijos ir senosios skulptūros ekspozicijoje nostalgiškai nuteikė tautodailės skyrelis ir valstiečio pirkia užpildyta įvairiais senoviniais buities rakandais, kuriais kažkada naudojosi mūsų protėviai. Paslaptimi dvelkianti muziejaus rūsyje įrengta Archeologijos ekspozicija, atidžiu žvilgsniu traukė ištyrinėti seniausius Utenos krašto radinius, siekiančius net III tūkstantmetį prieš Kristų. Parodų ekspozicijų salėje žavėjomės profesionalaus dailininko L. Šmergelio tapybos darbų paroda „Pūkuoti, sparnuoti...“
Tai buvo puiki kultūrinė – pažintinė išvyka, kurioje įgijome savo regiono istorijos, kultūros ir geografijos žinių.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414


Irenos Marijos Kliučinskaitės kūryba
2018-01-16

Žydi varške apsikrovę
Vyšnios ant kalnelio,
Bet jos žydi, bet jos stovi
Ne prie mano kelio...

Tai mūsų namuose gyvenančios, aktyviai kuriančios literatės, žurnalistės Irenos Marijos Kliučinskaitės poezijos eilės, iš jos kūrybos rinkinio „Pavasaris“. Autorė savo kūrybos kelyje nuo ankstyvos jaunystės iki šių dienų sukūrė nemažai lyrinių kūrinių. Gyvenime Irena valinga, tvirta, atkakli ir jautri ypač savo gimtinės, tėvynės grožiui. O kuriančiam žmogui savo krašto vaizdas labai brangus. Gal todėl autorės kūryboje ypač juntama dvasinė patirtis, gamtos grožis, pavasario poetizavimas. Tačiau Irena myli visų metų laikų gamtą, kuri tarytum „mūza“ įkvepia autorės sielą. Kasdieninis pasivaikščiojimas gamtoje, gėrėjimasis medžiais, gėlėmis, čiulbančiais paukščiais jai suteikia visokeriopos stiprybės. Irena ne tik rašo, bet aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, yra literatūrinės – muzikinės popietės „Poezijos rudenėlis“ iniciatorė, rengia Utenos apskrities žinių laikraščio „Mūsų namai“ puslapį.  Ne veltui, gyvenimiška ir darbinė patirtis leidžia profesionaliai įgyvendinti žurnalistinius sumanymus, kadangi Irena kadaise studijavo žurnalistiką, dirbo Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos radijuje radijo ir spaudos žurnaliste. Irena dailiai pina iš vytelių, riša verbas, neria ir mezga įvairius rankdarbius, užsiima šiaurietišku ėjimu. Autorės darbai dažnai puikuojasi įvairiose parodų erdvėse.
Kviečiame su autorės kūryba susipažinti mūsų namų bibliotekoje.

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44
 • IMG_2892-MediumIMG_2892-Medium
 • IMG_2893-MediumIMG_2893-Medium


Gyvoji atmintis
2018-01-12
Jau praėjo dvidešimt septyneri metai, nuo tos, tragiškos sausio tryliktosios. Keturiolika žuvusiųjų, taikaus pasipriešinimo dalyvių padėjo galvas už mūsų visų laisvę.
Šiems įvykiams atminti, šiemet nusprendėme pagaminti pusantro šimto popierinių gėlių - neužmirštuolių. Mūsų gyventojai pora savaičių jas gamino: karpė, laminavo, darė kotus ir klijavo. Ir štai kiemo pievelė pražydo mėlyna neužmirštuolių spalva. Mes atsimename juos – Laisvės gynėjus.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111


"Skambančiu žiemos taku"
2018-01-12
Gražiausias metų šventes palydėjome sausio 5d. kartu su Utenos kultūros centro dainavimo studija "Decima" vad. G. Kapčiuvienė ir meninio skaitymo skaitovėmis Vad. I Leikauskienė. Vaikai atvyko ir parodė nuostabią muzikinę popietę "Skambančiu žiemos taku"Laikas pralėkė akimirksniu.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808


Trijų karalių vaišės
2018-01-08
Šventinio laikotarpio baigiamasis akordas – Trys karaliai. Tai netik kalėdinių švenčių pabaiga, bet ir grįžtančios saulės sutikimas. Ankščiau buvo sakoma, jog  nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Nusprendėme, kad geriausios Trijų karalių ir grįžtančios saulės sutiktuvės,  su pyragais. Pora valandų nuotaikingo, komandinio darbo ir štai - kvepiantis sutiktuvių pyragas ant stalo.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909