Atnaujinta: 2016 m. kovo 30 d.


 

Gerumo dovanos

Kai medžiai numeta lapus, o žemę ima kaustyti speigas,  ateina ramybė. Ji įsipina ne tik į mirštančią gamtą,  bet ir į kažko nepaprasto laukiančią žmogaus širdį. Tai adventinis laukimas. Tylus, ramus, paslaptingas metas.
Kaip tik tokiu laiku į pensionatą gerumu ir atjauta kupini atėjo Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai.  Utenos skyriaus pimininko pavaduotojas  Bronius Nargėla  su pensionato gyventojais dalinosi adventinio laukimo mintimis, linkėjo stiprios sveikatos, ištvermės, sveikino su artėjančiomis šventėmis.Svečių dėka pensionato eglutė  dar ryškiau suspindėjo pasipuošdama ryškiaspalviais  žaislais, bibliotekai ir gyventojams buvo padovanota dešimt Juozo Gečiūno knygų “1991 metų sausio13-tosios stebuklas Lietuvai”. Ypač šiltai svečiai bendravo su slaugos skyrių gyventojais, o padovanoti obuoliai tarsi simbolizavo kalėdų artėjimą.

Pensionate pabuvojo ir jaunapartietė Gintarė Araminaitė. Ši viešnia jau ne pirmą kartą lanko šiuos namus. Prieš trejetą metų dar tik kukli būsimosios Dailės akademijos studentės darbų paroda puikavosi pensionato salėje, o šiais metais  jau pakankamai profesionaliais  trečio kurso studentės darbais pasipuošė  pensionato gyventojų kambarėliai.

Pensionato gyventojai visuomet labai laukia ne tik dovanų, kurios praturtina  ir sielą, ir akį, bet ypač džiaugiasi šiltu žodžiu ar sielos ramybę teikiančiu buvimu.

 

 Baltu gyvenimo keliu

..........Šimtas metų – didelė laiko apimtis tiek žmogaus, tiek bendruomenės gyvenime. Tokiam laiko kely neretai pasimeta ir vardai, ir įvykiai, ir datos. Mūsų pensionato ištakomis detaliau pradėta domėtis ne taip seniai, tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nes misija – globoti, rūpintis vienišais, negalios užkluptais, garbaus amžiaus sulaukusiais, tada buvo viešai pripažinta kaip kilni, atsakinga, verta pagarbos.

 

 

..........Pirmąsyk didelė pensionato jubiliejaus – 90-mečio – šventė įvyko 1999-tųjų rudenį. Tąkart, pasiūlytas šviesaus atminimo mūsų gyventojo režisieriaus Jono Kavoliūno, gimė jubiliejinis leitmotyvas – „Baltas gyvenimo kelias“. Šios šventės metu Naujosiose Utenos kapinėse tuometinis pensionato kapelionas, šviesios atminties kunigas Petras Tarulis pašventino koplytstulpį gyventojams, išėjusiems į Anapus – šiandien, po užrašu „Ramybė Jūsų sieloms“, ilsisi apie 275 buvusių mūsų namų šeimynos narių. Prie pensionato atidengta mūsų namų ąžuolinė emblema, kurią išdrožė socialinis darbuotojas Eglūnas Židonis. O pačios šventės metu kelio simbolis – baltas drobės rankšluostis - savo buvimu lydėjo kiekvieną kalbą, kiekvieną melodiją.

..........Gyventojai, darbuotojai, svečiai draugėn būrėsi ir po penkerių metų, minėdami pensionato 95 – erių metų sukaktį. Tuomet atidarytas Senosios buities muziejus, šventėje dalyvavo gausi bičiulių iš Olandijos delegacija. Viena dažniausių šventėje girdėtų frazių buvo - „Iki susitikimo švenčiant pensionato šimtmetį“.

 

Svečiai iš Olandijos mūsų niekada neužmiršta

 

..........Penkeri metai – ne šimtas, tad šis palinkėjimas netruko realizuotis. Jubiliejinės šventės pradžioje dalyviai susiėjo pasimelsti į Švento Vincento Pauliečio koplyčią, kur Šventas Mišias aukojo pensionato kapelionas kunigas Henrikas Kalpokas ir kunigas kanauninkas Povilas Svirskis.

..........Džiaugsmu akys žydėjo ir dalyvaujantiems šventiniame minėjime nekasdieniškai atrodžiusioje aktų salėje. Nuo simbolinio Balto gyvenimo kelio vaikai rinko akmenėlius, ant kurių surašyti mūsų  rūpestėliai, ir juos įteikė garbingiems svečiams.

 

Renkame akmenėlius - rūpestėlius

 

..........Pensionato direktorius Osvaldas Žiezdrys savo kalbą baigė tokiais žodžiais: „Mes esame bendruomenė, šeimyna: ir tie, kuriems priartėjo gyvenimo ruduo, būties vakaras, ir tie, kurie padedame, guodžiame, rūpinamės. Stabtelėję šią neeilinę šimtmečio kelionės akimirką, pamiršę rūpesčius, skausmą ir klaidas atsiduskime, prisiglaudę prie būties gerumo“. Buvusi ilgametė pensionato direktorė Ona Urbonienė prisiminė vieną svarbiausių kelio etapų – perėjimą iš senojo internato į naujuosius pastatus, kūrimosi rūpesčius bei džiaugsmus, ieškojimų ir atradimų troškulį. Šiltas sveikinimas nuskambėjo iš gyventojų tarybos pirmininkės Birutės Mašickienės lūpų.

 

Sveikina Seimo narė Milda Petrauskienė

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Edmundo Pupinio sveikinimas

 

.......... Pasidžiaugti jubiliejumi atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų departamento direktorius Alvydas Keršulis, Utenos apskrities viršininkas Egidijus Puodžiukas, jo pavaduotojas Gintaras Šileikis, Utenos mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, Utenos savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus vedėja Janina Bruklienė, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, dekanas kunigas Juozapas Kuodis, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kunigas Henrikas Klapokas, kunigas kanauninkas Povilas Svirskis, svečiai iš Olandijos Carla Sinius – Wendel ir Albertas Blok, Utenos apskrities ligoninės direktorius Gediminas Griškevičius,  Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo Utenos reabilitacijos ir ugdymo centro direktorius Arvydas Stasiūnaitis, Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, Utenos kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto dekanas Raimundas Čepukas, UAB „Utenos vandenys“ direktorius Adolfas Juršys, architektas Algimantas Kuras, Lietuvos pensionatų vadovai, mūsų pensionato rėmėjai ir bičiuliai, buvę darbuotojai, gyventojų giminės ir artimieji. Tiek sveikinimų, tokios gausos gėlių, tiek dovanų pensionatas dar nebuvo matęs.

 

Prisiminimui

 

..........Pensionato darbuotojams buvo įteikti Utenos apskrities viršininko Padėkos raštai. Pensionato direktorius Osvaldas Žiezdrys Padėkas įteikė aktyviausiems pensionato darbuotojams bei  gyventojams. Negailėta plojimų ir susižavėjimo žodžių Nacionalinio operos ir baleto teatro primabalerinai Živilei Baikštytei, operos solistei Eugenijai Klivickaitei, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojui Skirmantui Andriūnui ir jo mokiniams. Už neeilinio koncerto organizavimą šilčiausios padėkos pirmiausiai nusipelnė mūsų namų bičiulės - Lietuvos televizijos muzikos redaktorė Virginija Smolskienė bei Lietuvos televizijos atsakinga darbuotoja Nijolė Baikštienė.

 

Šoka primabalerina Živilė Baikštytė

 

..........Šventei solidumo, dalykiškumo suteikė ir ta proga parengtas nestandartinio formato „Mūsų namų“ numeris, ir margaspalvis bukletas, ir proginis kalendorius, kurį išleido vienas ištikimiausių pensionato bičiulių menininkas Tadas Vėbra.

..........Graži šventė baigėsi. Nužydėjo dovanotos gėlės, suvenyrai rado nuolatines savo buvimo  vietas, o laikas pensionate teka kasdieniniu, tiktai jau antrą šimtmetį matuojančiu, baltu gyvenimo keliu.

 

 

 
Tūkstantis – tūkstantmečiui

 

..........Utenos pensionate gyventojai ir darbuotojai, pažymėdami Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, pasodino tūkstantį medelių. Būsimos kartos galės gėrėtis prie pensionato subujosiančiu tūkstantmečio parku.

 

Čia bus gražus parkas

 

Smagu dirbti komandoje

 


 

Birželį vainikuoja Joninės

..........
Iš amžių glūdumos, iš lūpų į lūpas pas mus atėjo sakmės, poringės, padavimai apie pačią ilgiausią vidurvasario šventę, vadinamą prasmingais Rasų, Vainikų, Viešių, Kupolės ar saulėgrąžos vardais.

..........Kaip žydintys žiedai sukdavosi rateliai apie degančius laužus, sukrautus ant aukštų kalnelių, padūmavusių rūkais paupių, paežerių, o jų šviesa turėjo apsaugoti žmogų ir jo žemę bei darbus nuo piktų jėgų, nuo raganų burtų, užkalbėjimų, apkerėjimų.

..........Kad apsaugotų savo laukus ir namų židinį eidavo į laukus kupoliauti – rinkti iš devynių laukų devynis žolynus, kurie užkišti už balkio, saugodavo nuo ugnies, blogos akies, ligų ir negandų.

..........O paslaptingoji naktis. Šią naktį pražįsdavo vienintelį kartą paparčio žiedas – laimės, turto, žinojimo įsikūnijimas, kaip biblijinio rojaus pažinimo medis.

..........Ši vasarvidžio šventė stebino visus ilgiausia diena, trumpiausia stebuklų naktim, kurią derėdavo sutikti šokant, dainuojant linksminantis iki pat saulėtekio.

..........O kiek dar išmonės – stebulės ugnis, durų vainikavimas, irstimasis valtelėmis – ir visa tai sutelpa į vieną žodį – Joninės. Tai tokias Jonines prisimena mūsų namų gyventojai.

..........Kaip ir kasmet pensionate švenčiama pati ryškiausia birželio šventė – Joninės.

..........Šiais metais Jonus ir Janinas pasinerti į Joninių šventės linksmybes  kvietė  per kemsynus ir laukus ant šluotos atlėkusi raganaitė. Ar jai pavyko širdyse įžiebti Joninių šventės kibirkštėles, grąžinti prisiminimais į  jaunystės Jonines, galėtų atsakyti tie, kas šventė Jonines kartu.

 

Šventiniame sūkuryje

 

Per Jonines – margiausios gėlių puokštės Jonams

 

 
Spartakiada Zarasuose

 

Ir vėl, kaip ir kiekvienais metais, gražią, vaiskią savo šiluma birželio 11-osios rytą sugužėjome į Zarasų pensionatą. Čia šeimininkai visiems atvykusiems jau buvo paruošę gražų sutikimą ir, žinoma, įspūdingas, geros nuotaikos lydimas sportines žaidynes. Atvykusiųjų taipogi buvo daug, iš visų kampelių. Kaip visuomet sportininkai su lengvu jauduliu laukė savo rungčių, kiti, atvykę tiesiog į svečius, mėgavosi gražia Zarasų krašto aplinka.

Visus susirinkusius pasveikino Zarasų pensionato direktorius Juozas Stankevičius, palinkėjo susirinkusiems gerų emocijų bei šaunių rezultatų, taipogi pasidžiaugė, kad šios sportinės žaidynės vyksta Lietuvos Tūkstantmečio vardo proga.

Po to prasidėjo komandų ruošimasis įvairioms varžyboms: tai ir šaškių bei šachmatų, tinklinio, galiūnų, krepšinio ir kitoms. Mūsų sportininkai kaip visada aktyviai dalyvavo šaškių varžybose bei, žinoma, mūsų jaunieji (pagal amžiaus grupę) sportininkai įnirtingai varžėsi galiūnų rungtyse kilnodami svarsčius, tempdami automobilį. Šauniai pasirodė mūsų stipruoliai Olegas Mylnikovas ir Rolandas Juška, bet kai dalyvių tiek daug, tai jie šįsyk prizines vietas atidavė kitiems sportininkams. Šaškių varžybose gerai žaidė Irena Kliučinskaitė bei Stanislovas Jurevičius, o Stefanija Smilgienė šįkart laimėjo prieš visus priešininkus ir užėmė I – ąją vietą šaškių varžybose.

Diena slinko labai linksmai ir turiningai, pertraukos metu visi skaniai papietavo ir pasikrovę energijos tęsė kovas sporto aikštelėse. Be skanių pietų buvo galima atsigaivinti gaiviais gėrimais bei paragauti skanių cepelinų iš šalia prekiavusio kioskelio.

Vakarop vėl visi rinkomės prie vaizdingo ežero kranto, kur buvo apdovanoti pavieniai prizininkai bei komandos. Dalyviai liko patenkinti, juolab, kad be medalių dar buvo įteikti ir šakočiai. O šventę Lietuvos Tūkstantmečio proga dainuojamosios poezijos kūriniais vainikavo Vytautas V. Landsbergis jaunesnysis.

Taip baigėsi dar viena graži nepailstančių mūsų sportininkų viešnagė Zarasų pensionate.
Uteniškiai spartakiadoje

 

 
Atsisveikinimo ir padėkos popietė

 

Trylika metų gyvavęs olandų įkurtas paramos fondas „Help Utenos pensionatas“ paskelbė baigiantis savo veiklą. Birželio 8 dieną Utenos pensionate įvyko padėkos ir atsisveikinimo popietė. Joje dalyvavo svečiai iš Olandijos: fondo valdybos pirmininkas Johan Groen, sekretorius Rinus Janssens, fondo valdybos narai Carla Sinius – Wendel, Arlette Schelenbach – Pollet, Albert Blok.
Per trylika veiklos metų fondas ‚Help Utenos pensionatas“ ženkliai sustiprino ne tik Utenos pensionato, bet ir kitų apskrities globos įstaigų materialinę bazę. Ir šįsyk geradariai iš Olandijos atsiuntė furgoną su labdara.

Fondo valdybos pirmininkas Johan Groen patikino, kad nors fondas dėl objektyvių priežasčių baigė veiklą, tačiau draugystė su uteniškiais nenutrūks. Yra galimybė padėti neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms per tarptautinę organizaciją „European Network on Intercultural Elderly Care“ (ENIEC).

Popietės metu fondo valdybai dėkojo Utenos apskrities, savivaldybės vadovai, pensionato vadovybė bei gyventojai. Po dovanėlę iš olandų gavo kiekvienas pensionato gyventojas. O bene šilčiausia dovana buvo gyventojos Birutės Mašickienės nunertas ir mūsų socialinio darbuotojo tautodailininko Eglūno Židonio į svečių rankas nutupdytas angeliukas, kad saugotų geradarius ir laimintų jų kilnų darbą.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://utenossgn.lt/images/2009/Atsisveikinimo ir padėkos popietė


Fondas HUP atsisveikina su mumis

 

 
Socialinių darbuotojų atestacija

 

..........Gegužės mėn. 20d. Utenos darbo rinkos tarnyboje vyko  pensionato  socialinių darbuotojų atestacija. Lietuvoje prasidėjusi nuo 2002m., ji vyksta reguliariai. Socialiniai darbuotojai atestuojami kas penkerius metus.

..........Atestavosi šie mūsų pensionato darbuotojai:  A. Jankauskienė, J. Abukauskienė, Ž. Čižienė,    D. Diktarienė,  K. Indrašiūtė, S. Zulgienė. N. Zabolevičius, K. Zabolevičienė. Šešiems socialiniams darbuotojams  suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kategorija, dviem – socialinio darbuotojo kategorija.

..........Atestacinė komisija, kurią sudarė septyni narai, pateikė įvairių teorinių bei praktinių klausimų, susijusių su socialiniu darbu. Kiekvienas socialinis darbuotojas  turėjo trumpai papasakoti apie savo veiklą. Pateikti atsakymai buvo įvertinti  komisijos balais.

 

 
Jaunystę prisiminus

 

..........Kai kalbiesi su senoliais, jų mintys vis grįžta į patį gražiausią amžiaus tarpsnį - jaunystę. Būtent iš šio laikotarpio užplūsta šilti prisiminimai. Norėdami dar ne kartą prisiminimais grįžti atgal, parengėme muzikinę programėlę „Jaunystę prisiminus“. Popietės vyksta pensionato gyventojų skyriuose. Jų metu skamba dainos, šokių muzika, nes tokiame  fone dar labiau atsiveriama, mažiau varžomasi. Gyventojai noriai įsitraukia į pokalbį, pasakoja įvairius nutikimus, net jaunystės išdaigas „atgamina“. Laikas nepastebimai ištirpsta. Išsiskirstome į kambarėlius, o jaunystės prisiminimai dar ilgai glosto mintis ir šildo nuo senatvės sužvarbusias dienas. 

Dalijamės jaunystės prisiminimais

Velykų rytą saulė pražydo

 

..........Ryte į pensionato salę gyventojai skubėjo, norėdami akis paganyti į įvairiaspalvius margučius, įdomias pavasarines kompozicijas. Po pietų su Velykų švente pasveikinti atskubėjo Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro ugdytiniai. Jų dovanėlė – smagus, nuotaikingas koncertas. O po linksmybių Velykų bobutė pakvietė ridenti margučių, užminti ir įminti mįslių, prisiminti senovinius velykinius papročius bei burtus.

 

Gyventojai grožisi spalvingais margučiais


Koncertuoja Specialiojo ugdymo ir užimtumo centro ugdytiniai


Kaziukas – pavasario šauklys

 

..........Minint Šv. Kazimiero dieną plačiai per Lietuvą šurmuliuoja Kaziuko mugė. O ir pas mus, pensionate, ji jau tapo tradicine. Ir šįsyk sulaukėme svečių, - savo kaimynų iš Zarasų ir Aknystų pensionatų, Rokiškio psichiatrinės ligoninės reabilitacijos centro, Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro. Visi jie atvyko, žinoma, su gera nuotaika, pilnais krepšiais mugės gėrybių, o Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Utenos rajono skyriaus mišraus vokalinio ansamblio „Diemedis“ (vadovas Raimondas Garsonas) liaudiškos muzikos koncertas kvietė visus ne tik grožėtis Kaziuko mugės darbeliais, bet ir patrepsėti, pasilinksminti. Taip visi besigardžiuodami Kaziuko arbata, besišnekučiuodami ir įsiliejo į mugės svaigulį. Gražiai muzikai abejingų nebuvo, vieni šoko, kiti kartu į taktą lingavo. Nenutrūkstama muzikos styga leidosi lyg nuo pakalnės, šventės šurmulį pratęsė Utenos pensionato liaudiškos kapelos „Fortūna“, kuriai vadovauja Kazimieras Streikus, pasirodymas. Šventę taip pat savo apsilankymu pagerbė Utenos apskrities viršininkas Egidijus Puodžiukas su pavaduotoju Gintaru Šileikiu bei dar daug garbių svečių.
Šventės kulminacija palydėta Kaziuko medaliais bei riestainių pynių apdovanojimais.

 

Daug ir įvairių prekių

 

Ne mažiau ir pirkėjų

 


 

Užgavėnių siautulys

 

..........Bene pati linksmiausia šventė, atverianti pavasariui vartus, Užgavėnės. Sakoma, kad kuo triukšmingiau švęsi, tuo greičiau ateis pavasaris. Triukšmingai Užgavėnės švenčiamos ir pensionate. Šiais metais klajojančių persirengėlių su įspūdingomis socialinio darbuotojo Eglūno Židonio sukurtomis kaukėmis negalėjo niekas atpažinti. Triukšmingomis vaikštynėmis visi buvo kviečiami į šventinę dalį pensionato salėje. Čia susirinkusius linksmino Adolfo Šapokos gimnazijos gimnazistai su tam pritaikyta programa. Net ir baltoji šiaurinė meškutė aplankė. Ir ne smaližė pasitaikė. Ne pati ėdė saldainius, o jais vaišino susirinkusius. Vėliau šventė persikėlė į pensionato kiemą, kur liepsnojo laužas, kvepėjo arbata ir blynais, skambėjo muzika, o tuo tarpu Lašininis  prisaikdino susirinkusiuosius laikytis jo nurodymų. Kai raudonskruostė Morė suliepsnojo laužo liepsnoje, linksmybės dar tęsėsi. Visi vaišinosi blynais ir arbata, smagiai sukosi ratelyje ir širdimi skelbė pavasario pradžią.

 

Šventę pradėjo Adolfo Šapokos gimnazijos „čigonės“
 

Grokim ir dainuokim

 

..........Kovo 5 dieną pensionato meno mėgėjai jau ketvirtą kartą išbandė jėgas Zarasuose vykstančiose šalies pensionatų kapelijų varžytuvėse. Šiais metais dalyvavo devynių pensionatų muzikantai ir dainininkai. Mūsų pensionato kapelija laimėjo šauniausio kolektyvo nominaciją.Lauktuvių krepšiai ištuštėjo – netrukus prasidės pasirodymas

 

 


 

Ministro vizitas

 

..........Vasario 24 dieną pensionate lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys. Su pensionato vadovybe diskutuota apie valstybinių socialinės globos  įstaigų finansavimo mechanizmą, darbuotojų atlyginimo sutvarkymą. Buvo aptartos galimybės plėsti pensionato funkcijas.
Ministras apžiūrėjo pensionato bazę, domėjosi gyventojų gyvenimo sąlygomis.

 


 

Valstybės atkūrimo diena

 

..........Vasario 17 – tą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga pensionate koncertavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Vytautas Latonas, ir merginų skudutininkių ansamblis, vadovaujamas Irenos Latonienės. Garsiausias apskrities dūdų orkestras jau ne pirmą kartą koncertuoja mūsų bendruomenei, visada yra laukiamas ir mielai priimamas. Tačiau šįsyk dūdų melodijos skambėjo ypatingai – juk ir Valstybės atkūrimo diena, Nepriklausomybės laikotarpis asocijuojasi su iškilmingu maršu, didingu valsu ar aristokratišku polonezu. Ne vienas vyresnio amžiaus pensionato gyventojas prisiminė ir karinius paradus, trenkiant pučiamiesiems, ir dūdų orkestrėlius, akompanavusius jų jaunystės  gegužinėse.

 

Scenoje vienas garsiausių apskrities orkestrų


Susitikimas su tyrėju

..........
Vasario 10 dieną 3A ir 2B skyrių gyventojai susitiko su Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato tyrėju Irmantu Zaborsku. Kalbėta apie administracinius teisės pažeidimus bei baudžiamąją atsakomybę už tam tikras veikas. Ypač buvo akcentuojama, jog draudžiama gerti alkoholinius gėrimus viešose vietose, aiškinta, kokią baudžiamąją atsakomybę užtraukia nepilnamečių įtraukimas į girtavimą.

 

..........Gyventojai tyrėjui pateikė klausimų, daugiausiai susijusių su pensionato vidaus tvarkos taisyklėmis. Tyrėjas Irmantas Zaborskas paaiškino, kad, iškilus problemoms, jis visada atvyks drausminti netinkamai besielgiančių gyventojų.