Atnaujinta: 2021 m. gegužės 19 d.

Utenos socialinės globos namuose yra paskirtos ir veikia šios komisijos bei darbo grupės:
  
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Sudėtis:
Komisijos pirmininkas: Algimantas Zabarskas, inžinierius;
Nariai: Aidas Putinauskas, elektrikas; Andrius Guzelis, kineziterapeutas; Renata Rožienė, socialinė darbuotoja;

Viešųjų pirkimų komisija. Komisijos nariai:
Komisijos pirmininkas – Nerijus Zabolevičius, socialinis darbuotojas;
Komisijos nariai:
Marina Žiezdrienė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Jolita Adomavičienė, dietistė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja;
Jurgita Varanėckienė, vyr. buhalterio pavaduotoja, komisijos sekretorė.

Komisija, vykdanti funkcijas, nurodytas socialinės globos namų nesavarankiškų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų vertybių saugojimo ir naudojimo tvarkoje. Sudėtis (nuo 2021-04-12):
Komisijos pirmininkas: Jurgita Varanėckienė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja;
Nariai: Andrius Guzelis, Profesinės sąjungos komiteto narys;
Ričardas Sargūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


Komisija gaunamos labdaros priėmimui ir įvertinimui. Sudėtis:
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Marina Žiezdrienė – l. e. vyr. buhalterio pareigas;
Jurgita Varanėckienė – vyriausiojo buhalterio pavaduotoja;
Lina Guzelienė – vyriausioji slaugytoja;
Genė Jurgelevičienė – socialinio darbuotojo padėjėja;
Danguolė Diktarienė - USGN profesinės sąjungos pirmininkė.

Utenos socialinės globos namų vidaus medicininis auditas

Auditorius – Vilma Bikerienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui.

Komisija vykdanti funkcijas pagal Utenos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarką
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Aida Kaušylienė;
Lina Guzelienė;
Audronė Daujotienė;
Kristina Zabolevičienė;
Aušra Aleknavičienė;
Jolita Adomavičienė.

Utenos socialinės globos namų Etikos komisija

Komisijos pirmininkas Audronė Daujotienė - juristė.

Utenos socialinės globos namų Tarybos nariai, 2021 m.

Gyventojai:
1 A – Lionius Verbickas;
2 A – Romaldas Juozas Valančiūnas;
3 A – Rytis Jankauskas;
2 B – Vitalijus Prokofjovas;
3 B – Mantas Česnaitis;
3 C – Tadas Švelnys;
4 C –  Aleksandr Bričkovskij;

Gyventojų artimieji, giminaičiai:
Daiva Baronienė;
Vladas Žilėnas;

Darbuotojai:
Socialinių paslaugų užimtumo specialistė Mingailė Šmergelienė;
Kineziterapeutas Andrius Guzelis;
Personalo vadovas Dainius Vasiliūnas;
Socialinio darbuotojo padėjėja Asta Popovienė;
Stalius Remigijus Mieželis.

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės komisija:
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Jurgita Varanėckienė, vyriausiojo buhalterio pavaduotoja;
Jolita Adomavičienė, dietistė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja;
Dainius Vasiliūnas, personalo vadovas.