Atnaujinta: 2023 m. kovo 15 d.

 

2023 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2023 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius

2023 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius

2023 m.

III ketv.

Darbuotojų skaičius

2023 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

               

Specialistas

               

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

               

Socialinio darbuotojo padėjėjas

               

Sveikatos priežiūros personalas

               

Aptarnavimo ir ūkio personalas

               

 


2022 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius

2022 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius

2022 m.

III ketv.

Darbuotojų skaičius

2022 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

6

2655,04  6 2689,9 6  2391,36  6  2676,08

Specialistas

5,5

1706,47 5,5 1765,11 5,5 1767,57  5,5 1761,30

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

16,5

1599,97  17  1693,61 17  1696,56 17  1642,17

Socialinio darbuotojo padėjėjas

62

1330,83 61 1396,81  61 1393,84  61 1425,60

Sveikatos priežiūros personalas

18

1585,43 19 1644,95 19 1656,87 19  1678,48

Aptarnavimo ir ūkio personalas

17

1230,65 17  1255,69 17 1244,54  17  1271,30

 


2021 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius

2021 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius

2021 m.

III ketv.

Darbuotojų skaičius

2021 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

6

2204,95 6 2295,60  6 2242,70 6 2445,44

Specialistas

6,5

 1396,03  6,5  1492,04 5,5  1519,25  5,5  1503,84

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

17,5

1244,03 17,5  1337,38  16,5 1451,66 16,5 1560,00

Socialinio darbuotojo padėjėjas

70

1076,30  70  1135,86 63  1162,10 63  1157,42

Sveikatos priežiūros personalas

19

1168,88 19  1295,72 19 1292,18  19 1297,50

Aptarnavimo ir ūkio personalas

11

981,62  11 992,31  17  1046,05 17  1018,88

 


2020 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

6

2043,31 2201,44  2175,88 2225,56

Specialistas

5,5

 1409,31 1406,28  1439,63  1443,27

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

16

 1171,32 1197,51  1233,69  1341,97

Socialinio darbuotojo padėjėjas

70

998,50  1037,00 1044,56 1153,05

Sveikatos priežiūros personalas

19

1159,56  1226,27  1235,12  1273,81

Aptarnavimo ir ūkio personalas

11

 869,72 870,18  867,56  895,70

 


2019 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

I ketv.

2019 m.

II ketv.

2019 m.

III ketv.

2019 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

6

1827,52

 1764,92 1859,27  1772,26

Specialistas

5,5

1216,35

1200,89  1220,06  1240,04

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

17

920,94

 901,43 913,25  887,11

Socialinio darbuotojo padėjėjas

70

806,49

851,61  859,55  841,18

Sveikatos priežiūros personalas

20

997,32

 1007,09  1009,98 1025,08

Aptarnavimo ir ūkio personalas

11

805,75

774,85  796,41  830,56

 


2018 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketv.

2018 m.

II ketv.

2018 m.

III ketv.

2018 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

6

1280,90

1374,30 1395,60 1377,85

Specialistas

6

860,52

884,36 822,89 837,49

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

17

583,63

604,95 671,19 671,30

Socialinio darbuotojo padėjėjas

70

453,51

484,21 480,47 479,06

Sveikatos priežiūros personalas

20,5

643,92

687,80 680,13 715,44

Aptarnavimo ir ūkio personalas

11

569,33

583,19 605,92 595,31

 


2017 metai

Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

I ketv.

2017 m.

II ketv.

2017 m.

III ketv.

2017 m.

IV ketv.

Valdymo personalas

7

1200,56

1227,87

1275,65

1275,48

Specialistas

6

743,51

813,30

827,39

779,25

Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas

17

531,12

604,66

582,23

578,22

Socialinio darbuotojo padėjėjas

70

450,22

470,62

458,15

449,37

Sveikatos priežiūros personalas

20,5

618,40

640,19

707,91

715,87

Aptarnavimo ir ūkio personalas

26

543,79

582,51

535,10

551,48

 


2016 metai

PAREIGYBĖ

2016 m. I ketv.

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv.

2016 m. IV ketv.

Direktorius

1722

1746

1773

1813

Direktoriaus pavaduotojas soc. ir medicininiam darbui

1205

1205

1280

1275

Vyr. slaugytojas

1026

1030

1052

1086

Gydytojas

555

555

554

552

Slaugytojas

599

610

606

607

Vyr. socialinis darbuotojas

1047

1027

1047

1084

Socialinis darbuotojas

522

554

545

547

Soc. paslaugų užimtumo specialistas

571

573

621

570

Socialinio darbuotojo padėjėjas

448

461

468

447

Specialistas

623

649

671

669

Darbininkas

484

484

527

537


2015 metai

PAREIGYBĖ

2015 m. I ketv.

2015 m. II ketv.

2015 m. III ketv.

2015 m. IV ketv.

Direktorius

1566

1624

1614

1568

Direktoriaus pavaduotojas soc. ir medicininiam darbui

1205

1203

1203

1205

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

909

909

922

909

Vyr. slaugytojas

966

966

1018

1020

Gydytojas

556

539

561

553

Slaugytojas

583

634

610

632

Vyr. socialinis darbuotojas

960

964

1026

1024

Socialinis darbuotojas

501

603

568

503

Soc. paslaugų užimtumo specialistas

518

520

476

495

Socialinio darbuotojo padėjėjas

392

412

400

439

Specialistas

688

609

664

582

Darbininkas

433

446

452

451


2014 metai

 

PAREIGYBĖ

2014 m. III ketv.

2014 m. IV ketv.

Direktorius

1517

1385

Direktoriaus pavaduotojas soc. ir medicininiam darbui

1105

1128

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

822

848

Vyr. slaugytojas

964

961

Gydytojas

461

461

Slaugytojas

762

763

Vyr. socialinis darbuotojas

967

961

Socialinis darbuotojas

481

486

Soc. paslaugų užimtumo specialistas

516

516

Socialinio darbuotojo padėjėjas

393

408

Specialistas

710

593

Darbininkas

438

438