Atnaujinta: 2023 m. sausio 17 d.


 

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS DARBUOTOJAMS (atsisiųsti);

Finansų kontrolės taisyklės (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų kokybės politika (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės politika;

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarka (atsisiųsti);

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Utenos socialinės globos namų patikėjimo teise valdomo  valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų darbuotojo etikos kodeksas (atsisiųsti);

Maitinimo organizavimo Utenos socialinės globos namuose tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos socialinės globos namuose taisyklės (Atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų tvarkymo politika;

Utenos socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika;

Utenos socialinės globos namų informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas;

GYVENTOJŲ LANKYMO DĖL UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJOS TVARKA/ TAISYKLĖS (Nuo 2021-07-02);

UŽKREČIAMŲ LIGŲ, ĮSKAITANT COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), PREVENCIJOS IR KONTROLĖS GAIRĖS (2021-07-05);

SMURTO PRIEŠ ASMENIS, TURINČIUS NEGALIĄ, PREVENCIJOS TVARKA